SPLETNA PREDAVANJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

SEZNAM SPLETNIH PREDAVANJ ZA ŠOLE

Miha Andrić: Chat GPT za učitelje
(20. september 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Matic Novak: Problem pretvorimo v korist – Otroci z motnjo ADHD
(18. oktober 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Vanja Jus: Kako spodbuditi in se naučiti hitrega branja?
(15. november 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Uroš Ferlin: Narejeni z disleksijo: otroci s posebnim darom
(29. november 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Dr. Lucija Čevnik: Kako prepoznati medvrstniško nasilje in ga zaustaviti?
(6. december 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Petra Založnik: Kako nadomestiti frontalne oblike poučevanja s sodelovalnimi pristopi?
(10. januar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Dr. Jernej Šoštar: Nenehno, ponavljajoče se kršenje šolskih pravil, ki že meji na nasilje
(24. januar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Peter Cokan: Kako spodbuditi kritično razmišljanje?
(13. februar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Jana Pertot Tomažič: Kako strukturirati učenje, da bo pomnjenje čim boljše in čim daljše?
(13. marec 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Anja Humljan: Kako prilagodimo učilnice, da okrepimo mentalno zdravje učencev in učiteljev?
(3. april 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

SEZNAM SPLETNIH PREDAVANJ ZA VRTCE

Dr. Jernej Šoštar: Kako ohraniti avtonomnost, strokovnost in samozavest vzgojitelja v odnosu do staršev
(27. september 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Dr. Eva Boštjančič: Otroci in samostojnost
(11. oktober 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Tadeja Mraz Novak: Glasbene pravljice 3
(22. november 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Anja Humljan: Zdrav življenjski slog
(13. december 2023 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

dr. Eva Boštjančič: Učinkovita komunikacija v oteženih okoliščinah
(25. januar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

dr. Kristijan Musek Lešnik: Pozitivno razmišljanje in učinkovito sodelovanje med sodelavci
(7. februar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Lina Klanšek: Čustva in razvojne potrebe otrok v vrtcu
(21. februar 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Vlasta Lah: Otrokov razvoj govora in jezika
(13. marec 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

Petra Založnik: Pripovedovanje zgodb
(10. april 2024 ob 18:00)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

OSTALI DOGODKI ZA IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV

90-MINUTNA DELAVNICA V ŽIVO (na OŠ Kašelj, Ljubljana)
Tadeja Mraz Novak: Smetko Jazz in njegov orkester

(4. oktober 2023 ob 16:15)
(24. maj 2024 ob 16:15)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

8-URNO IZOBRAŽEVANJE V ŽIVO
3. MARATON MODRE AKADEMIJE: Izzivi sodobnega poučevanja

(6. april 2024 ob 8:30)
>> VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA