Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link

DOBRODOŠLI V MODRI AKADEMIJI,

izobraževalnem središču, kjer vas z novimi znanji popeljemo po poti uresničitve vaših ciljev.

Follow a manual added link

Oglejte si kataloge izobraževanj za leto 2024/2025

V šolskem letu 2021/22 smo aktivno sodelovali z Modro akademijo. V svoje izobraževanje smo vključili tako webinarje kot predavanja v živo. Z vsem smo bili zelo zadovoljni. Webinarje smo izkoristili tudi kot podporo naših pedagoških konferenc. Najprej smo doma prisostvovali webinarju na določeno temo, nato pa smo v šoli na pedagoški konferenci te vsebine oplemenitili z delavnicami in tako s konkretnimi primeri iz naše šole webinarjem dali dodano vrednost. Ta način nam je bil zelo všeč in nameravamo z njim nadaljevati tudi v bodoče. Dobro je, ker lahko nekatere posnetke webinarjev pogledamo večkrat in so nam na voljo takrat, kadar imamo čas za ogled. Ta oblika srečanj je bila še posebej dobrodošla v času, ko je bilo izobraževanj v živo zelo malo, učitelji pa smo še bolj potrebovali zunanjo spodbudo..

Izobraževanja v okviru Modre akademije so strokovnim delavcem prinesla dodatna spoznanja in utrdila dosedanja znanja. Po pregledu opravljenih izobraževanj smo ugotovili, da smo jih (nevede) časovno uskladili s problematiko, ki se je v tistem trenutku pojavila, tako da so zaposleni res strokovno reševali nastale situacije. Odlična so bila predavanja, ki so temeljila na izkustvenih delavnicah in na vključevanju vseh prisotnih. Predavatelji največkrat izhajajo iz prakse, kar se občuti tudi v njihovih predavanjih in delavnicah. Predavanja Modre akademije priporočamo strokovnim delavcem, ki si želijo strokovne in osebnostne rasti.

Z Modro akademijo smo izvedli dve izobraževanji na področju pomoči dijakom v stiskah. Obe sta bili dobro sprejeti. Se veselim prihodnjega sodelovanja, saj sta bili izkazani tako strokovnost kot fleksibilnost pri terminih.

Modra akademija deluje pod okriljem dveh partnersko povezanih založb, vodilnih na področju izobraževanja: Založbe Rokus Klett s 30-letno tradicijo delovanja in založbe Modrijan izobraževanje. Ponuja vam aktualne izobraževalne teme, katerih skupni imenovalec so kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo osebno in strokovno rast.

Vse teme so nastale v sodelovanju z izkušenimi predavatelji in vas peljejo po poti do cilja: potrditve, da je najboljša naložba – NALOŽBA V ZNANJE. Predavatelji z udeleženci delijo svoje bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso.

Logotip Mala modra akademija

Izobraževanja Mala modra akademija za pedagoške delavce v vrtcih so namenjena vsem, ki si želijo obogatiti znanje na področju komunikacije v oteženih okoliščinah, upravljanju čustev za boljše odnose v kolektivu, spoznati inovativne načine spopadanja s stresom, izpiliti retorične spretnosti ter prisluhniti sodobnim načinom vpeljave lutk in glasbe v pedagoški proces ter senzibilizirati prepoznavanje otroškega doživljanja sveta prek njihovih likovnih del.

Logotip Modra akademija

Izobraževanja Modra akademija za pedagoške delavce v osnovnih in srednjih šolah obravnavajo področja ustvarjalnega razmišljanja in novih pristopov k poučevanju, upravljanja konfliktov v razredu, upravljanja čustev za vse odnose, kritičnega razmišljanja in premika od konvergentnega proti lateralnemu mišljenju, motivacije ter komunikacije kot ključne vrline uspešnega učitelja.

Paket »Razvijamo se« za šole
1400 €*

 • 1 predavanje na vaši šoli (4 pedagoške ure)
 • 3 spletna predavanja za celoten kolektiv (izberete lahko med razpisanimi datumi enournih spletnih predavanj)
 • Potrdilo o udeležbi za vse, ki se bodo udeležili vseh štirih predavanj znotraj paketa Razvijamo se
 • Udeležba za vse člane vašega kolektiva ne glede na njegovo velikost (velja za posamezno šolo)

Paket »Rastem« za posameznike
150 €*

 • 10 spletnih predavanj
 • Posnetki predavanj
 • Potrdila o udeležbi
 • Darila (blokec, svinčnik, torba)

*DDV ni vključen v ceno

 • Spletna predavanja (webinarji) v dolžini 60 minut bodo potekala celo šolsko leto. Izbirate lahko med pestrim naborom izobraževalnih vsebin. Kotizacija za udeležbo na posameznem srečanju znaša 24 EUR in vključuje vstopnico za spletno predavanje (vaša unikatna koda), potrdilo o udeležbi in posnetek predavanja. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo; plačnik je lahko šola ali fizična oseba. Število mest na posameznem spletnem predavanju je omejeno.
  Podrobni opisi vsebin in možnost prijave na spletna predavanja 
 • Izvedba izobraževalnega srečanja na vaši šoli je mogoča takrat, ko vam ustreza. Vsako izobraževalno temo v dogovoru z vami prilagodimo potrebam in ciljem vašega pedagoškega aktiva. Na vaše povabilo se bodo pri vas z veseljem oglasili naši izobraževalni svetovalci, vam podrobno predstavili vsebino izobraževalnih tem in pripravili ponudbo, prilagojeno vašim željam.
  Podrobni opisi vsebin in prijava na izobraževalna srečanja na vaši šoli

Po vsakem izobraževanju prek Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi. Če se udeležite vsaj 8 ur delavnic Modre akademije (to sta na primer dve izobraževanji na šoli/vrtcu oz. razpisani lokaciji ali udeležba na osmih webinarjih), lahko potrdila, ki pričajo o skupnem obsegu opravljenih izobraževanj, priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.*

* O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.

Izobraževanje po vaši meri!

Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link

Združimo znanje in izkušnje. Naredimo skupaj korak naprej!

Logotipa: Modra akademija in Mala modra akademija

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.