Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link

Dobrodošli v Modri akademiji, izobraževalnem središču, kjer vas z novimi znanji popeljemo po poti uresničitve vaših ciljev.

Modra akademija deluje pod okriljem dveh partnersko povezanih založb, vodilnih na področju izobraževanja: Založbe Rokus Klett s 30-letno tradicijo delovanja in založbe Modrijan izobraževanje. Ponuja vam aktualne izobraževalne teme, katerih skupni imenovalec so kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo osebno in strokovno rast.

Vse teme so nastale v sodelovanju z izkušenimi predavatelji in vas peljejo po poti do cilja: potrditve, da je najboljša naložba – naložba v znanje. Predavatelji z udeleženci delijo svoje bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso.

Izobraževanja Modra akademija za pedagoške delavce v osnovnih šolah obravnavajo področja ustvarjalnega razmišljanja in novih pristopov k poučevanju, upravljanja konfliktov v razredu, upravljanja čustev za vse odnose, kritičnega razmišljanja in premika od konvergentnega proti lateralnemu mišljenju, motivacije ter komunikacije kot ključne vrline uspešnega učitelja.

Izobraževanja Mala modra akademija za pedagoške delavce v vrtcih so namenjena vsem, ki si želijo obogatiti znanje na področju komunikacije v oteženih okoliščinah, upravljanju čustev za boljše odnose v kolektivu, spoznati inovativne načine spopadanja s stresom, izpiliti retorične spretnosti ter prisluhniti sodobnim načinom vpeljave lutk in glasbe v pedagoški proces ter senzibilizirati prepoznavanje otroškega doživljanja sveta prek njihovih likovnih del.

Združimo znanje in izkušnje. Naredimo skupaj korak naprej!

Follow a manual added link

Izobraževanje po vaši meri!

Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link
© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.