Maraton Modre akademije

8-urno možgansko viharjenje za učitelje

KRISTALNA PALAČA, AMERIŠKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
9. april 2022, 8:00–15:00

Spoštovani pedagoški delavci!

Vabimo vas na celodnevno izobraževanje o izzivih sodobnega izobraževanja, ki bo obravnavalo nekaj perečih tem s področja poučevanja v današnjem času. Učinkovitost in uspeh učnega procesa sodobnega strokovnega delavca namreč terjata veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, reševanja konfliktov, reševanja stisk, ustvarjalnosti in številne druge. Na edinstvenem »možganskem viharjenju« za učitelje bomo združili teorijo in prakso s področja omenjenih veščin. Priznani strokovnjaki bodo za vas predavali o učinkoviti komunikaciji s starši, sodelovalnih pristopih k poučevanju in poteh razreševanja konfliktnih odnosov v razredu. Dogodek bomo odprli z okroglo mizo in pogovorom o izzivih, s katerimi se srečujete.

Aktualne in zanimive teme bodo predstavljene tako, da boste lahko novo znanje uporabili že naslednji delovni dan!

Udeleženci Maratona Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi, ki ga lahko priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.

O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.

Vabljeni k prijavi!