DR. JERNEJ ŠOŠTAR je pedagog, andragog in sociolog kulture, predavatelj, NLPcoach, mediator in trener mediatorjev z dolgoletno prakso dela na področju vzgoje in izobraževanja – s strokovnimi sodelavci, učitelji ter vzgojitelji, pa tudi mentor za razvijanje pozitivnega samovrednotenja. Zaposlen je kot ravnatelj na osnovni šoli, pred tem pa je deloval kot šolski svetovalni delavec, vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj v dijaškem domu, kar mu je omogočilo bogat uvid v delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali. S široko prakso delovanja v številnih kolektivih ter ob pomoči njihovih priporočil in povratnih informacij si je pridobil močne socialne kompetence ter sposobnost motivacije in pomoči drugim pri morebitnih težavah s samoaktualizacijo. Ima bogate predavateljske izkušnje, pridobljene tako doma kot v tujini.

Predvsem njegovo delo na teoretičnem in praktičnem področju alternativnega reševanja sporov je pripomoglo k temu, da je danes prepoznan kot mednarodni strokovnjak za izobraževanje pedagoškega kadra in svetovanje vzgojno-izobraževalnim institucijam (s strani Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije, ITF* in ECDR*) na področjih nekonfliktne in v rešitev usmerjene komunikacije, mirnega razreševanja sporov ter šolske in vrstniške mediacije, zaupali pa so mu tudi pripravo in izvedbo projekta šolske in vrstniške mediacije ter zmanjševanja medetničnih trenj v tujini.

Dr. Jernej Šoštar
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli!

NENEHNO, PONAVLJAJOČE SE KRŠENJE ŠOLSKIH PRAVIL UČENCEV, KI ŽE MEJI NA NASILJE?

Spoznajmo uspešne strategije postopanja za dolgotrajne rešitve

Izobraževanje za pedagoški aktiv na vaši šoli

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

 • kako na podlagi različnih tehnik in strategij komunikacije podamo enoznačno informacijo učencu, ki krši pravila
 • kaj naredimo, da učenec sprejme in razume svojo odgovornost za kršitev šolskih pravil
 • kako s pomočjo zaznavnih stilov in odzivov nanje pomirimo učenca, ki je razburjen in se upira
 • kako vzpostavimo dober stik z učencem in zgradimo krog zaupanja
 • kako s poznavanjem otroških potreb, vrednot in načinov razmišljanja podajamo predloge oz. svoja mnenja
 • kako učencu postavimo mejo
 • kako učencu dopustimo, da se uči na podlagi lasnih izkušenj

V štirih pedagoških urah bodo starši/udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • tehnike in strategije komunikacije z učenci, ki so v čustvenem afektu
 • nivojsko reševanje problemov in zaznavne stile
 • preverjen in učinkovit način vzpostavitve dobrega in zaupljivega odnosa z učencem
 • kompetentnost in moč za samozavestno soočanje s »težavnimi« učenci
 • način, kako učencu podati kritiko in ga pripeljati do tega, da svojo lastno krivdo ozavesti
 • pomen lastne izkušnje
 • pomen pohvale in jasno postavljene meje

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 4 pedagoške ure (2 x 2 pedagoški uri ali 1 x 4 pedagoške ure)
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš pedagoški aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Po vsakem izobraževanju prek Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi. Če se udeležite vsaj 8 ur delavnic Modre akademije (to sta na primer dve izobraževanji na šoli/vrtcu oz. razpisani lokaciji ali udeležba na osmih webinarjih), lahko potrdila, ki pričajo o skupnem obsegu opravljenih izobraževanj, priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.*

* O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

DR. JERNEJ ŠOŠTAR je pedagog, andragog in sociolog kulture, predavatelj, NLPcoach, mediator in trener mediatorjev z dolgoletno prakso dela na področju vzgoje in izobraževanja – s strokovnimi sodelavci, učitelji ter vzgojitelji, pa tudi mentor za razvijanje pozitivnega samovrednotenja. Zaposlen je kot ravnatelj na osnovni šoli, pred tem pa je deloval kot šolski svetovalni delavec, vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj v dijaškem domu, kar mu je omogočilo bogat uvid v delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali. S široko prakso delovanja v številnih kolektivih ter ob pomoči njihovih priporočil in povratnih informacij si je pridobil močne socialne kompetence ter sposobnost motivacije in pomoči drugim pri morebitnih težavah s samoaktualizacijo. Ima bogate predavateljske izkušnje, pridobljene tako doma kot v tujini.

Predvsem njegovo delo na teoretičnem in praktičnem področju alternativnega reševanja sporov je pripomoglo k temu, da je danes prepoznan kot mednarodni strokovnjak za izobraževanje pedagoškega kadra in svetovanje vzgojno-izobraževalnim institucijam (s strani Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije, ITF* in ECDR*) na področjih nekonfliktne in v rešitev usmerjene komunikacije, mirnega razreševanja sporov ter šolske in vrstniške mediacije, zaupali pa so mu tudi pripravo in izvedbo projekta šolske in vrstniške mediacije ter zmanjševanja medetničnih trenj v tujini.

Dr. Jernej Šoštar
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli!

NENEHNO, PONAVLJAJOČE SE KRŠENJE ŠOLSKIH PRAVIL UČENCEV, KI ŽE MEJI NA NASILJE?

Spoznajmo uspešne strategije postopanja za dolgotrajne rešitve

Izobraževanje za pedagoški aktiv na vaši šoli

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

 • kako na podlagi različnih tehnik in strategij komunikacije podamo enoznačno informacijo učencu, ki krši pravila
 • kaj naredimo, da učenec sprejme in razume svojo odgovornost za kršitev šolskih pravil
 • kako s pomočjo zaznavnih stilov in odzivov nanje pomirimo učenca, ki je razburjen in se upira
 • kako vzpostavimo dober stik z učencem in zgradimo krog zaupanja
 • kako s poznavanjem otroških potreb, vrednot in načinov razmišljanja podajamo predloge oz. svoja mnenja
 • kako učencu postavimo mejo
 • kako učencu dopustimo, da se uči na podlagi lasnih izkušenj

V štirih pedagoških urah bodo starši/udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • tehnike in strategije komunikacije z učenci, ki so v čustvenem afektu
 • nivojsko reševanje problemov in zaznavne stile
 • preverjen in učinkovit način vzpostavitve dobrega in zaupljivega odnosa z učencem
 • kompetentnost in moč za samozavestno soočanje s »težavnimi« učenci
 • način, kako učencu podati kritiko in ga pripeljati do tega, da svojo lastno krivdo ozavesti
 • pomen lastne izkušnje
 • pomen pohvale in jasno postavljene meje

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 4 pedagoške ure (2 x 2 pedagoški uri ali 1 x 4 pedagoške ure)
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš pedagoški aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Po vsakem izobraževanju prek Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi. Če se udeležite vsaj 8 ur delavnic Modre akademije (to sta na primer dve izobraževanji na šoli/vrtcu oz. razpisani lokaciji ali udeležba na osmih webinarjih), lahko potrdila, ki pričajo o skupnem obsegu opravljenih izobraževanj, priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.*

* O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.