TADEJA MRAZ NOVAK je po izobrazbi profesorica razrednega pouka, svoje strokovno izobraževanje pa že več kot deset let aktivno posveča Orffovemu pristopu k poučevanju glasbe. Ta pristop temelji na elementarnih komponentah doživljanja glasbe, torej gre za učenje prek lastnega telesa (gib, glas, ritem, igranje inštrumentov in improvizacija). Tadeja Mraz Novak svoje znanje že vrsto let nadgrajuje na različnih izobraževanjih po svetu, največ na Orffovem inštitutu v Salzburgu, izobraževala pa se je tudi v Združenih državah Amerike, v Španiji, na Slovaškem in Češkem. Je predsednica Slovenskega društva Carla Orffa, v okviru katerega vodi delavnice in seminarje za učitelje. Je tudi avtorica več učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov za pouk glasbene umetnosti od 1. do 5. razreda. Vodi številne Orffove skupine za učence. Njeno vodilo je zavedanje, da mora učenje nujno vključevati gibanje in učenje z več čutili. Prevečkrat se obnašamo, kot da imamo telo le zato, da nosi pametno glavo! Na njenih delavnicah so udeleženci aktivni in s svojo ustvarjalnostjo pripomorejo k odlični glasbeni izkušnji.

Tadeja Mraz Novak (portret)