PETRA ZALOŽNIK je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture, ki zadnjih petnajst let deluje na področju formalnega in neformalnega učenja ter izobraževanja. Petra je tudi pripovedovalka zgodb, moderatorka in nosilka izobraževanj s področja participativnega vodenja, sodelovanja in vodenja skupin ter skupinskih procesov in vpeljevanja sprememb. Z vrtci, šolami in univerzami iz Slovenije in drugih držav Evrope sodeluje na področju vpeljevanja sprememb, načrtovanja in izvedbe izobraževanj, spodbujanja sodelovalnih pristopov, participativnega vodenja, vnosu neformalnih pristopov v vzgojno-izobraževalni prostor, na področju trajnostnega razvoja. Petro zanimajo ustvarjalni in vključujoči procesi, potencial sodelovanja in skupnega učenja ter transformativna moč zgodb. Pri svojem delu si prizadeva za spodbujanje kreativnih načinov učenja, kvalitetno komunikacijo ter povezovanje med posamezniki.

Pripovedovanja zgodb se je od leta 2016 do 2019 učila v pripovedovalski šoli Pripovedovalski Variete, ki poteka pod vodstvom mentorice Ane Duše.