Mag. Peter Cokan, mag. prav., univ. dipl. inž., je priznani predavatelj in trener s področja razvoja možganskega potenciala in miselni podprvak Slovenije 2010. Peter je praktik, ki že dvajset let vodi številne projekte in predava le o tem, kar je sam predhodno preizkusil v praksi. Znanje o kritičnem razmišljanju sta v tandemu z mag. Vanjo Jus predala že več kot 200 učiteljicam in učiteljem ter mentorjem projekta otroški parlament Zveze prijateljev mladine Slovenije. Udeležencem svojih predavanj postrežeta s številnimi praktičnimi nasveti, kako izmeriti svoje prepričanje, kako izboljšati veščine argumentacije ter kako prepoznati in zavrniti manipulacijo. Vsi udeleženci v sklopu predavanj prejmejo e-priročnik Kritično mišljenje, ki ga podpira Evropski socialni sklad, ter prezentacije in priprave, ki jih lahko uporabljajo pri prenosu znanja o kritičnem razmišljanju na mladino.

Peter je začel kariero graditi v nevladnem sektorju, kjer je na Evropskem inovacijskem centru Univerzum Minerva izstopal z rezultati pri učinkovitosti vodenja projektov, delo pa je nadaljeval na občini Hoče-Slivnica kot direktor ene najhitreje razvijajočih se občin. Veselje do dela in vodenja projektov ga žene, da je njegov sleherni delovnik poln zanosa, pozitivizma, učenja, pridobivanja izkušenj in učinkovitih dejanj.

Kritično razmišljanje je po njegovem sposobnost, katere vrednosti se pogosto ne zavedamo in za katero je prepričan, da pomembno vpliva na uspešnost v zasebnem in poslovnem življenju. Peter kritično razmišljanje uporablja tako v osebnem kot poslovnem svetu, kjer je med drugim opravljal številna odgovorna dela in naloge kot prodekan na Fakulteti za strojništvo UM, sekretar oddelka za izobraževanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru, član Študentskega sveta Univerze v Mariboru, član sodniške komisije Boksarske zveze Slovenije, član sveta Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), vodja mreže izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, koordinator vsebinskih mrež Slovenije, podpredsednik senata Univerze v Mariboru, podpredsednik Zavoda za turizem Maribor, predsednik sveta Evropskega inovacijskega zavoda Univerzum Minerva ter redno zaposlen kot vodja projektov za investicije v železniško infrastrukturo.

mag. Peter Cokan (portret)