JANA PERTOT TOMAŽIČ je prof. slovenščine in dipl. literarna komparativistka, obenem je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik (INLPTA) ter Trener metode Points of You. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja. Vrsto let je poučevala slovenščino in retoriko na osnovni šoli. Trenutno poučuje slovenščino na gimnaziji in na programu predšolske vzgoje v Kamniku, kjer je tudi mentorica zelo uspešnemu debatnemu klubu.

Vodi svetovalno-izobraževalni center Introvizija, v okviru katerega za različne ustanove pripravlja izobraževanja na teme učinkovite komunikacije, učenja, vodenja razreda, javnega nastopanja in čuječnosti. Kot recenzent, predavatelj, moderator ter član programskega odbora aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. V okviru Izobraževalnega centra Argument pa v zadnjem letu sodeluje tudi pri razvijanju različnih inovativnih pristopov k poučevanju, ki temeljijo na debatno-komunikacijski metodologiji.

Jana Pertot Tomažič