Vlasta Lah je specialna pedagoginja (prof. defektologije), ki je na polovici svoje petindvajsetletne poklicne poti izobrazbi dodala še eno diplomo in začela delati kot logopedinja v šoli s prilagojenim programom. Pravi, da je kombinacija obeh poklicev idealna za delo, ki ga opravlja. Dela tudi s predšolskimi otroki in z učenci osnovnih šol, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč logopeda. Aktivna je v Svetovalnici, ki jo izvajajo strokovne delavke šole v popoldanskem času in kjer zaskrbljenim staršem otrok s težavami na področju govora, jezika in komunikacije svetuje glede ustreznega pristopa in jih po potrebi usmerja v nadaljnje terapije. O govoru, jeziku in komunikaciji predava na osnovnih šolah in vrtcih v bližnji okolici in drugod. Na delovnem mestu veliko časa posveča otrokom, ki potrebujejo nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Je avtorica prve slovenske aplikacije za nadomestno komunikacijo MojKomunikator in njene nadgradnje, aplikacije MIKI, ki ju strokovni javnosti in staršem predstavlja na seminarjih, kongresih ter šolah po Sloveniji in v tujini. V prostem času se z veseljem posveča glasbenemu udejstvovanju. Že od malega prepeva v pevskih zborih, kot odrasla je vodila otroške in mladinske pevske zasedbe osnovnih šol, trenutno pa poje v dveh ženskih vokalnih skupinah in eno od teh tudi vodi. V logopedsko delo zato vključuje tudi elemente glasbe, saj je ta zelo povezana z govorom. Je aktivna članica Društva logopedov Slovenije, kjer je nekaj časa delovala tudi kot članica uredništva strokovnega glasila Komunikacija.

Vlasta Lah