MATIC NOVAK O SEBI: Sem diplomirani zdravstvenik, zaposlen na Psihiatrični kliniki Ljubljana Polje, in študent magistrskega programa promocije zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Na podlagi svojih poklicnih izkušenj v zdravstvu, izobraževanju in neposrednega dela z otroki, ki imajo motnjo ADHD, želim s predavanji okrepiti znanje učiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti, jim predstaviti drugačen pogled na simptomatiko, pomagati razviti strategije za reševanje problematičnega vedenja v šolskem okolju in tako otrokom omogočiti, da izkoristijo svoje »supermoči«.

Tudi sam sem se v svojem otroštvu srečal z diagnozo ADHD, pri čemer so bili zame precejšen izziv ohranjanje pozornosti, motorični nemir in čustvena impulzivnost. Zaradi težav v otroštvu, predvsem v odnosih z učitelji in starši, sem vzel usodo v svoje roke in začel razvijati projekt, s katerim v osnovnih in srednjih šolah izobražujem učitelje o motnji ADHD. Učiteljem skozi predavanje predstavim način delovanja uma pri otroku z ADHD, jim poglobljeno razložim fiziologijo v ozadju simptomatike in zakaj je vedenje otrok drugačno od tistih, ki motnje nimajo. Skozi doživljajsko pedagogiko poskušam posameznika pripeljati do globljega razumevanja ADHD, da lahko lažje prepoznajo in razumejo otroke s takšno težavo, predvsem pa podati enostavne nasvete in »trike« za delo s takšnimi otroki.

Matic Novak (portret)