Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog, avtor, prevajalec in urednik številnih priročnikov in drugih publikacij o vzgoji in izobraževanju. Je predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Od pomladi 2018 je urednik spletnega portala www.abced.si, prek katerega želi vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in staršem omogočiti dostop do kakovostnih in koristnih virov in gradiv za spodbujanje socialnih veščin, altruizma, samozavedanja, čustvene inteligentnosti, kakovostnih odnosov, kritičnega mišljenja, vrednot in drugih življenjskih veščin. Verjame, da so prav odnosi v kolektivu temelj uspešnega dela v vrtcu, kjer se vsakodnevno srečujejo zaposleni, otroci in starši, oblikujejo socialne in življenjske veščine otrok in postavljajo temelji za razvijanje ter ohranjanje zdravih odnosov.

Kristijan Musek Lesnik