PETRA ZALOŽNIK je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture, ki zadnjih petnajst let deluje na področju formalnega in neformalnega učenja ter izobraževanja. Odlikujejo jo raznolike izkušnje znotraj šolskega prostora, tako na področju praktičnega poučevanja na srednji šoli, dela svetovalke na Zavodu RS za šolstvo, pa tudi vodenja mednarodnih programov Erasmus+ (za učitelje in ravnatelje iz evropskih držav). Petra je tudi nosilka izobraževanj s področij aktivnih in sodelovalnih pristopov poučevanja, participativnega vodenja, razvoja kompetenc podjetnosti, trajnostnega razvoja, karierne orientacije in dela z zgodbami. Šolam, ravnateljem in učiteljem pomaga pri vpeljevanju sprememb, pri razvijanju sodelovalne šolske klime ter pri razvoju inovativnih načinov poučevanja in dela z učenci.

Pri svojem delu si prizadeva za spodbujanje kreativnih načinov učenja in odpiranje novih perspektiv. Z ustvarjanjem odprtega okolja za sodelovanje in kakovostno komunikacijo ravnateljem, šolskim strokovnim delavcem in učencem omogoča, da pokukajo v kotičke, kjer se skriva še veliko neodkritih možnosti.

Petra Založnik (portret)