• Izobraževanje za

  • Tip predavanja

  • Izobraževalna tema

  • Ponastavi filter

Predavanje za šole
KAKO IZSTOPITI IZ PEKLENSKEGA VLAKA IZGORELOSTI IN PONOVNO ZAŽIVETI?

Mirjana Jelančič

Predavanje za vrtce in šole
SMETKO JAZZ IN NJEGOV ORKESTER

Tadeja Mraz Novak

Predavanje za šole
KOMUNIKACIJA JE (SKORAJ) VSE

Polona Požgan

Predavanje za šole
KAKO SE SPOPRIJETI S STRESOM IN NE IZGORETI

Dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih.

Predavanje za vrtce in šole
»ČUTEČNOST« – KAKO BITI PRISOTEN IN ČUTITI SEBE

Ksenija Zor

Predavanje za šole
RANJENA SAMOPODOBA MLADIH

Dr. Lucija Čevnik

Predavanje za šole in starše
KAKO STRUKTURIRATI UČENJE, DA BO POMNJENJE ČIM BOLJŠE IN ČIM DALJŠE

Jana Pertot Tomažič

Predavanje za šole
SPOŠTLJIVA IN ODGOVORNA KOMUNIKACIJA ZA VEČJO AVTONOMIJO UČITELJA

Mag. Robert Murko

Predavanje za vrtce in šole
GLASBENE PRAVLJICE 2

Tadeja Mraz Novak

Predavanje za šole
KAKO NADOMESTITI FRONTALNE OBLIKE POUČEVANJA S SODELOVALNIMI PRISTOPI?

Petra Založnik

Predavanje za šole
KAKO RAZVIJATI IN OHRANJATI POZITIVEN ODNOS DO SEBE IN DO DRUGIH?

Dr. Kristijan Musek Lešnik

Predavanje za šole
KAKO OHRANITI AVTONOMNOST, STROKOVNOST IN SAMOZAVEST UČITELJA V ODNOSU DO STARŠEV?

Dr. Jernej Šoštar

Predavanje za šole
VARNA UPORABA SPLETA ZA OTROKE IN ODRASLE

Primož Podbelšek

Predavanje za šole
ZAHTEVNI SOGOVORNIKI: KAKO PREMAGOVATI IZZIVE V KOMUNIKACIJI

Mojca Pehant

Predavanje za šole
VEDNO ZANIMIV IN JASEN NASTOP

Boštjan Romih

Predavanje za šole
UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VZPOSTAVLJANJE NOVE KULTURE ODNOSOV V ŠOLI

Mag. Martin Lisec

Predavanje za šole
KOMUNIKACIJA NA PODROČJU DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Barbara Kampjut

Predavanje za šole
KAKO PREPOZNATI STISKO UČENCA IN KAKO POMAGATI

Lina Klanšek

Predavanje za učence
SAMOZAVESTEN JAVNI NASTOP PRED SOŠOLCI IN UČITELJI

Anita Mirjanić

Predavanje za šole
KAKO SPODBUJATI KRITIČNO RAZMIŠLJANJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH?

Dr. Kristijan Musek Lešnik

Predavanje za šole
RAZLIČNI TALENTI – RAZLIČNI PRISTOPI

Dr. Polonca Pangrčič

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

IzziRokus banner
  • Izobraževanje za

  • Tip predavanja

  • Izobraževalna tema

  • Ponastavi filter

Predavanje za šole
KAKO IZSTOPITI IZ PEKLENSKEGA VLAKA IZGORELOSTI IN PONOVNO ZAŽIVETI?

Mirjana Jelančič

Predavanje za vrtce in šole
SMETKO JAZZ IN NJEGOV ORKESTER

Tadeja Mraz Novak

Predavanje za šole
KOMUNIKACIJA JE (SKORAJ) VSE

Polona Požgan

Predavanje za šole
KAKO SE SPOPRIJETI S STRESOM IN NE IZGORETI

Dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih.

Predavanje za vrtce in šole
»ČUTEČNOST« – KAKO BITI PRISOTEN IN ČUTITI SEBE

Ksenija Zor

Predavanje za šole
RANJENA SAMOPODOBA MLADIH

Dr. Lucija Čevnik

Predavanje za šole in starše
KAKO STRUKTURIRATI UČENJE, DA BO POMNJENJE ČIM BOLJŠE IN ČIM DALJŠE

Jana Pertot Tomažič

Predavanje za šole
SPOŠTLJIVA IN ODGOVORNA KOMUNIKACIJA ZA VEČJO AVTONOMIJO UČITELJA

Mag. Robert Murko

Predavanje za vrtce in šole
GLASBENE PRAVLJICE 2

Tadeja Mraz Novak

Predavanje za šole
KAKO NADOMESTITI FRONTALNE OBLIKE POUČEVANJA S SODELOVALNIMI PRISTOPI?

Petra Založnik

Predavanje za šole
KAKO RAZVIJATI IN OHRANJATI POZITIVEN ODNOS DO SEBE IN DO DRUGIH?

Dr. Kristijan Musek Lešnik

Predavanje za šole
KAKO OHRANITI AVTONOMNOST, STROKOVNOST IN SAMOZAVEST UČITELJA V ODNOSU DO STARŠEV?

Dr. Jernej Šoštar

Predavanje za šole
VARNA UPORABA SPLETA ZA OTROKE IN ODRASLE

Primož Podbelšek

Predavanje za šole
ZAHTEVNI SOGOVORNIKI: KAKO PREMAGOVATI IZZIVE V KOMUNIKACIJI

Mojca Pehant

Predavanje za šole
VEDNO ZANIMIV IN JASEN NASTOP

Boštjan Romih

Predavanje za šole
UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VZPOSTAVLJANJE NOVE KULTURE ODNOSOV V ŠOLI

Mag. Martin Lisec

Predavanje za šole
KOMUNIKACIJA NA PODROČJU DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Barbara Kampjut

Predavanje za šole
KAKO PREPOZNATI STISKO UČENCA IN KAKO POMAGATI

Lina Klanšek

Predavanje za učence
SAMOZAVESTEN JAVNI NASTOP PRED SOŠOLCI IN UČITELJI

Anita Mirjanić

Predavanje za šole
KAKO SPODBUJATI KRITIČNO RAZMIŠLJANJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH?

Dr. Kristijan Musek Lešnik

Predavanje za šole
RAZLIČNI TALENTI – RAZLIČNI PRISTOPI

Dr. Polonca Pangrčič