Miha Kramli, priznan psihoterapevt in strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, je vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. V okviru svoje zaposlitve v Ambulanti za odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica se ukvarja predvsem z zasvojenostjo otrok in mladostnikov od interneta, socialnih omrežij in videoigric in jih obravnava kot bolezenska stanja.

Pri svojem delu opaža velik porast tovrstnih odvisnostih že pri najmlajših otrocih.

Miha Kramli (portret)