MATJAŽ ŠTAMULAK je podjetnik, z aktivnimi 16 letnimi izkušnjami v finančnem svetovanju, predavanjih, odnosih z mediji ter s fizičnimi in pravnimi osebami. Zaradi strokovne nujnosti v omenjenih zadevah ima opravljene vse z zakonom potrebne licence vezane na finančno svetovanje. Le te so licenca za trženje vzajemnih skladov, za sklepanje zavarovalnih poslov in licenca za investicijskega svetovalca ter upravljavca premoženja (brokerska licenca).

Njegova predavanja in seminarje je obiskalo že več kot 10.000 slušateljev. Videli ste ga lahko predavati na fakultetah, šolah, agencijah, podjetjih, različnih kongresih, finančnih dogodkih in več Gospodarskih Zbornicah po Sloveniji. Med drugim je uspešno opravil enoletni program poklic premoženjski svetovalec na GEA College-u. Trenutno je zunanji strokovni sodelavec revije Obrtnik Podjetnik, izjemno dobro pa sodeluje tudi z ostalimi mediji (Delo, Dnevnik, Večer, Finance.si, Kapital, RTV Slovenija, itn.)

Matjaž Štamulak (portret)