MIRJANA JELANČIČ je profesorica z desetletnimi izkušnjami ravnateljevanja in strokovnim nazivom svetnica. Je mednarodno licenciran praktik NLP (INLPTA), licenciran in certificiran praktik hipnoze, osebna in poslovna coachinja, mama dveh otrok in partnerka, športnica, prijateljica, sodelavka. Kakovost v šolstvu je razvijala tudi kot zunanja evalvatorka Šole za ravnatelje in notranja presojevalka kakovosti SIQ. Delovala je tudi kot članica nadzornega odbora Združenja ravnateljev Slovenije in članica skupine praktikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Šola je v času njenega vodenja prejela visoko državno priznanje ZRSŠ, Kumerdejevo priznanje za izjemne dosežke uvajanja inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo in najvišje priznanje Občine Sevnica.

Danes je avtorica in izvajalka interaktivnih predavanj na temo obvladovanja stresa, izgorelosti, vodenja in razvoja kadrov, predava o vzgoji in učinkovitih pristopih poučevanja otrok in mladostnikov ter uspešnih pedagoških praksah.

Mirjana Jelančič (portret)