IzziRokus

UČENJE PO MERI VSAKEGA UČENCA – S PORTALOMA IZZIROKUS IN 5KA

PISNO MNOŽENJE PRI NAS IN PO SVETU

ENIČNA ŠTEVILA

PIEZIJA

Verjetnostni račun in učenci

VERJETNOSTNI RAČUN

Različni vzorci

VZORCI PRI POUKU MATEMATIKE