IzziRokus

UČENJE PO MERI VSAKEGA UČENCA – S PORTALOMA IZZIROKUS IN 5KA

VELIKOST MOŽGANOV ČLOVEŠKIH PREDNIKOV SE JE POSTOPOMA RAZVIJALA VEČ KOT TRI MILIJONE LET