PRIMER DOBRE PRAKSE: PROJEKT MOJA SLOVENIJA, OŠ BOŠTANJ

MEGA RAČEK

SKRIVNOSTI ODLIČNEGA PRVEGA VTISA IN UČINKOVITE KOMUNIKACIJE

UČITELJICA KATJA: IZGORELOST IN KAKO POSKRBETI ZASE

KAM S TESNOBO V DANI SITUACIJI

UČIMO (SE) O PODNEBNIH SPREMEMBAH

SPLETNA PREDAVANJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

POGOVOR O STEM VPLIVA NA OCENE IN INTERES ZA IZBIRO POKLICA

Nove raziskave o vplivu staršev na izbiro kariere na področju STEM kažejo neposredno povezavo med uspehom učencev na teh področjih in seznanjenostjo staršev s pomenom teh znanosti.

Otroci, ki so sodelovali pri tako imenovanem testu ACT (angleščina, matematika in naravoslovje) in so imeli starše, ki so bili seznanjeni s tem, kako otrokom učinkovito prenesti pomembnost naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), so pokazali kar 12-odstotno izboljšanje v matematiki in naravoslovju.

Motiviranje otrok s pogovorom

Ameriške raziskave, narejene zaradi ciljev, da bi povečali število študentov, ki za študij izbirajo področja STEM, prinašajo nove vpoglede. Močan dotok diplomiranih študentov STEM se dojema kot ključen za gospodarsko rast in globalno konkurenčnost države.

Starši so se izkazali kot neizkoriščen vir, ki lahko pomaga pri motivaciji zanimanja za STEM. Zato bi bilo dobro vlagati v spodbujanje staršev, da s svojimi otroki govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja.

Raziskava, trajajoča več desetletij

Raziskovalci so razvili pripomočke, ki staršem pomagajo v pogovoru z njihovimi otroki o pomembnosti področij STEM in tako razlagati vlogo matematike in naravoslovja pri načinu delovanja mobilnih telefonov in kako so ti predmeti pomembni pri izbiri specifičnih karier.

Starši, ki so sodelovali v desetletja dolgi raziskavi so bili razdeljeni v dve skupini. Prvi skupini so razdelili pripomočke, druga pa je imela vlogo kontrolne skupine. Raziskovalci so nato dolga leta sledili rezultatom, da bi ocenili učinek.

Prvotne ugotovitve iz leta 2012 so pokazale, da so učenci zaključnih razredov osnovne šole, katerih starši so imeli omenjene pripomočke in so bili seznanjeni s pomembnostjo matematike in naravoslovja, izbirali v povprečju po en dodaten semester tečaja predmeta STEM v šoli.

V zadnji fazi raziskave so ugotovili, da so otroci, katerih starši so bili seznanjeni z informacijami o pomembnosti STEM, napredovali v matematiki in naravoslovju na že prej omenjenem testu ACT in so se v večjem številu prijavljali na tečaje STEM v šoli. Povečana pogostost srednješolskih predmetnih tečajev STEM in boljše ocene iz matematike ter naravoslovja na testu ACT so vplivali tudi na število fakultetnih učnih enot STEM, na katere so se vpisovali študenti, ter tudi na kariere, ki so jih ustvarjali, in na njihovo splošno razumevanje področja STEM.

Zadnje ugotovitve postavljajo pod vprašaj splošno sprejete predpostavke, vključno s tisto, da starši z otroki že tako ali tako učinkovito govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja ter da so do srednje šole stališča otrok glede tega že dokončno izoblikovana.

Mnogo staršev meni, da po vstopu v najstniška leta ne morejo storiti prav veliko, da bi spremenili razmišljanje svojih otrok ali da bi jih lahko motivirali. A rezultati dokazujejo, da imajo tudi takrat starši še vedno pomemben vpliv.

 

Prevod in priredba: uredništvo Modre akademije

Vir: članek založbe Profil Klett.

POLETNO VARSTVO ZA OTROKE – Modre aktivne počitnice

Da se mali nadobudni radovedneži med šolskimi počitnicami ne bodo dolgočasili in da bodo starši brezskrbni, medtem ko bodo v službi, organiziramo v sklopu Modre akademije Modre aktivne počitnice

Enotedenska druženja otrok, starih od 5 do 13 let, ki bodo dneve aktivno preživljali pod budnim očesom izkušenih mentorjev, organiziramo v juniju in juliju na OŠ Kašelj v Ljubljani. Otroci so razdeljeni v starostne skupine po 10–15 otrok, tako lahko mentorja zagotavljata potreben nivo varnosti in vključenosti vseh udeležencev znotraj skupin.

Modre aktivne počitnice se bodo izvajale 4 zaporedne tedne z začetkom 27. junija. Termini izvedb so torej sledeči:

  1. termin: 27. 6.–1. 7. 
  2. termin: 4. 7.–8. 7. 
  3. termin: 11. 7.–15. 7. 
  4. termin: 18. 7.–22. 7. 

V program Modrih aktivnih počitnic so vključene vsebine, ki jih otroci v šoli redko spoznajo v tolikšni meri, kot bi morda želeli. Tako bodo glasbene delavnice, likovne delavnice, plesne delavnice, taborne veščine, kuharski tečaj, ogled konjušnice in mnoge športne aktivnosti ter tekmovanja odlična popestritev in navdih otrokom v počitniških dneh.

Prihod otrok je ob 8. uri, sledijo zajtrk in aktivnosti po programu Modrih aktivnih počitnic.
Ob 12:00 postrežemo kosilo oz. topel obrok, nato pa nadaljujemo z aktivnostmi do 15. ure, ko je čas za odhod domov. Sicer pa bomo poskrbeli bomo tudi za tiste, ki bi želeli otroka pripeljati pred 8. uro in ga prevzeti po 15. uri.

 

CENA ENOTEDENSKEGA PROGRAMA MODRE AKTIVNE POČITNICE ZNAŠA 180 €.
Vsak udeleženec prejme majico Modrih aktivnih počitnic, spominsko darilo in različne nagrade ter priznanja za uspešnost, v ceno pa sta vključena tudi zajtrk in toplo kosilo.
Za vsakega dodatnega otroka iz iste družine velja 10 % popust.

PRIJAVE:

Otroke lahko prijavite s pomočjo spodnje povezave oz. nam pišite na info@modra-akademija.si. Na tem naslovu smo na voljo tudi za vse dodatne informacije oz. na telefonski številki 040 767 290 (Blaž Hrušovar).

PRIJAVA

 
 
 

 

NGM Dogodek

Dogodek v živo: POZITIVNO SPREMINJANJE? BIODIVERZITETA V SLOVENIJI