Entries by Brigita Urbancic

PRIMER DOBRE PRAKSE: VAJE ZA SPRETNE PRSTE

Učiteljice razrednega pouka v svoji praksi opažamo, da ima vse več učencev prve triade v osnovni šoli vedno pogostejše težave na področju motorike, učenja, vedenja in medsebojnih odnosov. Pri razvijanju otrokovih spretnosti so pomembne senzomotorične izkušnje in povratne informacije, ki jih otroci dobijo od odraslih bodisi doma bodisi v vrtcu ali šoli. Zato že tretje […]