UČENJE PO MERI VSAKEGA UČENCA – S PORTALOMA IZZIROKUS IN 5KA

5ka - Učenje po tvoji meri!

Založbi Rokus Klett in Modrijan izobraževanje ter resnozabavna spletna učilnica 5KA na VOYO skupaj za podporo učencem in učiteljem

Z novim šolskim letom se portal IzziRokus, ki ga učencem in učiteljem ponujata založbi Rokus Klett in Modrijan izobraževanje, partnersko povezuje z resnozabavno spletno učilnico 5KA na VOYO. Osnovnošolci in starši imajo tako na voljo kar dve odlični poti do boljših ocen v šoli – portal IzziRokus z bogato zbirko atraktivnih interaktivnih učnih elementov in spletno učilnico 5KA z več kot 1200 poučnimi in zabavnimi filmčki, ki jih je odpredavalo 16 učiteljev in z njimi predelalo 12 osnovnošolskih predmetov ter tako šolarjem na zanimiv način približalo šolsko snov.

Portal IzziRokus (www.IzziRokus.si) ponuja interaktivna učna gradiva za več predmetov, ki besedilo obsežno dopolnjujejo in nadgrajujejo s kratkimi izobraževalnimi filmi uglednih svetovnih ponudnikov (BBC, Discovery, Twig, National Geographic), animacijami ter kratkočasnimi interaktivnimi nalogami več vrst. Prinaša tudi številne dodatne funkcionalnosti, kot so možnost poslušanja avdioposnetkov daljših besedil, dodajanje lastnih beležk in sprotno spremljanje lastnega napredka.

5KA ponuja bogat nabor zabavnoresnih izobraževalnih filmčkov za osnovnošolce, ki so nastali v sodelovanju z učitelji praktiki. Učitelji v spletni učilnici snov razlagajo na razumljiv in zabaven način, zato je učenje še bolj privlačno za današnje generacije.

Maruša Dejak, glavna direktorica založb Rokus Klett in Modrijan izobraževanje:

»Za skupen medijski nastop in partnerstvo, ki ga nameravamo še nadgraditi, smo se odločili, saj predano verjamemo v moč znanja, ki ga v digitalni dobi mladim generacijam moramo približati na njim všečen in razumljiv način. Naš digitalni portal IzziRokus z multimedijskimi učbeniki, polnimi atraktivnih videoposnetkov, animacij, simulacij, 3D-modelov in seveda raznovrstnih interaktivnih nalog, ter svež, zabaven pristop k razlagi učnih snovi, kot ga prinaša spletna učilnica 5KA, sta gotovo odlična kombinacija za vsakega učenca in učitelja. Učencem in učiteljem tako ponujamo vsebine učnih načrtov s pomočjo sodobnih multimedijskih rešitev. Pri pripravi obeh portalov je sodelovala večja skupina izbranih učiteljic in učiteljev, kar je dodatno zagotovilo, da učence naslavljamo na ustrezen in njim prijazen ter zanimiv način.«

Blaž Bezek, Direktor razvoja vsebin in VOD storitev

»Ko govorimo o zabavni plati projekta, moramo predvsem imeti v mislih drugi pomen te besede. Ne gre za zabavo v smislu sproščanja, ampak za način podajanja vsebine in forme. Snov v resnozabavni spletni učilnici 5KA podajajo entuziastični učitelji, ki živijo svoj poklic in proaktivno sodelujejo pri snovanju vsebine, predavajo snov na izviren način, da se učna snov predstavlja v primernem kontekstu z zanimivimi primerjavami, da sta scenografija in grafična podoba videov barviti, privlačni in da so videi kratki, jedrnati, jasni. Bistvo ni v učenju na pamet, ampak v spoznavanju in razumevanju.

Produkcijska ekipa je tu naredila izjemno delo – od dolgih predpriprav, vsebinske zasnove projekta, iskanja primernih in za sodelovanje zainteresiranih učiteljev do priprave načrta učne snovi in postavitve produkcijskih planov.«