IzziRokus

UČENJE PO MERI VSAKEGA UČENCA – S PORTALOMA IZZIROKUS IN 5KA

PIEZIJA

pomnjenje pesmi

POMNENJE PESMI S POMOČJO SLIK