POMNENJE PESMI S POMOČJO SLIK

Otroci sedijo za mizo in rišejo

V razredu velikokrat uporabljam drugačne tehnike poučevanja, kot sem se jih naučila na fakulteti. Pred kratkim sem preizkusila nekaj novega – deklamiranje pesmi s pomočjo slik. Kako se je obneslo?

V letošnjem šolskem letu sem bila na predstavitveni delavnici o tehnikah učenja, na kateri nam je predavateljica predstavila več tehnik in drugačne pristope k učenju, da bi s časom izkoreninili pasivno učenje »na pamet«. Takšno učenje je seveda kratkotrajno, kar se kaže pri vseh šolskih predmetih in starostih učencev.

slika o pesmi 1

Primer 1. (Fotografija avtorice prispevka)

Eno od tehnik aktivnega učenja sem preizkusila takoj, ko sem stopila nazaj v razred. Pri uri književnosti pri slovenščini sem z učenci ravno obravnavala pesem Prijatelj Saše Vegri. Po običajni analizi sem učence povabila, naj namesto verzov narišejo ponazoritvene sličice in nato poskusijo deklamirati pesem samo s pomočjo sličic. Rezultat je bil zame lepo presenečenje.

slika o pesmi 2

Primer 2. (Fotografija avtorice prispevka)

Po 20 minutah so vsi (!) učenci deklamirali pesem brez večjih napak. Tudi učenci, ki imajo drugače veliko težav, so nalogo izpeljali uspešno, kar jim je dalo poseben zagon za učenje. Učenci so ob poskusih deklamiranja pesmi na osnovi slik poslušali drug drugega, zato jim niso bile v pomoč samo slike, ampak tudi že večkratno ponavljanje, za katero so bile slike odlična pretveza.

Tehniko smo uporabili še dvakrat in vsakič so bili rezultati nad pričakovanji. Učenci s ponosom povedo, da brez težav deklamirajo pesem ob sličicah tudi po dveh mesecih. Na fotografijah so izdelki mojih učencev, ki povedo vse.

Avtorica prispevka: Romina Križman