IZKUŠNJA: USTVARJALNA MATEMATIKA – PROJEKTNA NALOGA IZ GEOMETRIJSKIH TELES

Matematični pripomočki na mizi

Odkrijte skrite talente učencev s projektno nalogo iz geometrije, ki bo spodbudila njihovo domišljijo, iznajdljivost in samostojnost. Učiteljica iz Maribora je z nami delila projektno nalogo, ki spodbudi povezovanje usvojenega znanja in medpredmetne povezave.

Sem učiteljica matematike in s svojimi učenci zelo rada izvajam različne projekte, jih formativno spremljam in uporabljam IKT-metodo poučevanja.

Za izvajanje projektnih nalog sem se odločila iz mnogih razlogov. Opažam, da tak način dela pri učencih spodbuja abstraktno mišljenje in občutek za estetiko ter razvija in krepi domišljijo.

Učenci:

  • postanejo inovativni, domiselni, kreativni,
  • povezujejo usvojeno znanje,
  • znanje predstavijo v popolnoma drugačni obliki kot pri rednem pouku,
  • začnejo zaupati vase in v svoje ideje, ki jih morajo realizirati.

Poleg tega pa znanje medpredmetno povežejo z zgodovino, fiziko, tehniko in tehnologijo, likovno umetnostjo, arhitekturo, biologijo in zagotovo tudi z vsakdanjim življenjem.

Učenci 9. razreda se tako srečajo z novim izzivom v obliki projektne naloge, ki od njih zahteva, da izdelajo sestavljeno geometrijsko telo.

Samostojni od začetka do konca

Učence o projektu obvestim že na uvodni uri obravnave geometrijskih teles. Takrat si ogledamo nekaj izdelkov učencev iz preteklih let. Uporabimo jih zgolj za naštevanje, katera telesa vidijo. Ni treba drugega kot omeniti jim, da bodo nekaj podobnega izdelali tudi oni, in že začnejo naštevati, kaj bi oni želeli narediti, da pokažejo svojo kreativnost.

Ob predaji naloge učenci izvedo, da morajo izdelati sestavljeno geometrijsko telo, ga natančno opisati ter izračunati njegovo površino in prostornino.

Telo mora biti sestavljeno iz minimalno treh različnih geometrijskih teles, zgornje omejitve ni.

Ni nujno, da je statično, deli se lahko tudi premikajo.

Ob izdelku učenci izdelajo tudi projektno nalogo, ki obsega minimalno 6 strani. Za vsako telo narišejo skico, ji dodajo mere ter izračunajo površino in prostornino.

Svoje izdelke, izračune in ugotovitve ter opise predstavijo sošolcem.

Nastanejo različni spomeniki, cerkve, tehnični izdelki, roboti, živali, gradovi, cvetice … Domišljiji učencev ni videti konca. Ob zaključku projekta naredimo razstavo v učilnici ali v vitrinah na šolskih hodnikih.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1
Fotografija: avtorica prispevka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2
Fotografija: avtorica prispevka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 3
Fotografija: avtorica prispevka.

S svojimi izdelki učenci povežejo in nadgradijo vsa svoja matematična znanja o oglatih in okroglih geometrijskih telesih.

Izdelki so v glavnem vrhunski, tako s tehnične kot z računske plati. Vsako leto sem nad domiselnostjo učencev presenečena in navdušena.

Moje mnenje je, da navedene projektne naloge učencem razvijajo domišljijo, praktično pokažejo, kaj so se naučili, razvijajo čut za odgovornost ter estetski odnos do izdelka in projektne naloge. Ocene so višje, kot jih dosežejo pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja, a si jih še kako zaslužijo.

Upam, da bo komu moj prispevek tako všeč, da bo še sam poskusil izpeljati kak projekt.

Avtorica prispevka: Biserka Bratovščak

Priloga: navodila za izdelavo projektne naloge