KVIZ: KAKO DOBRO POZNATE ROTACIJSKA TELESA?

Fant z vprašaji nad glavo

Rešite kviz o rotacijskih telesih (vrteninah). Vsebino lahko uporabite za nadgradnjo vsebin pri pouku v osnovni šoli kot izbirne vsebine za učence, ki želijo še več.

NA KVIZ >>

Kviz z rešitvami >>

Avtorica kviza: Simona Zupan