DIGITALNI MENTOR: MOJCA KACJAN

Webinar - ilustracija

Digitalni mentor je projekt prostovoljstva oziroma pomoči »učitelj učitelju«. Učitelji s svojimi izkušnjami pri poučevanju pomagajo tudi drugim učiteljicam in učiteljem, jim svetujejo in z njimi sodelujejo.

Ime in priimek: Mojca Kacjan

Moja kratka predstavitev: V svoj pouk že od nekdaj vnašam veliko slikovnega, glasbenega, filmskega gradiva, ki učencem pomaga pri učenju in popestri šolske ure. V veliko veselje mi je tudi uporaba IKT, kar mi v današnjem času pride še kako prav. Sem mnenja, da se učimo skozi vse življenje, zato sem sploh v času dela na daljavo usvojila znanja, ki jih drugače verjetno ne bi – od spletnih učilnic do portalov za izdelavo kvizov, testov, iger, filmčkov in še česa.

Poučujem angleščino in nemščino na predmetni stopnji.

V pouk velikokrat vključujem sodelovalno učenje s pomočjo aplikacije Padlet, prav tako na nižji stopnji (II. triletje) veliko delam z igrami za ponavljanje besedišča (Learning Apps, Wordwall). Zelo pomembni pa se mi zdijo tudi formativno spremljanje in različni kazalci, ki otrokom povedo, kje so s svojim znanjem. Te največkrat prikazujem slikovno, saj jim takšna povratna informacija, po izkušnjah sodeč, ostane v spominu najdlje.

V času dela na daljavo pa tudi v šoli največ uporabljam spletne portale Liveworksheets, Learning Apps, Goformative, Padlet, Animoto, Wordwall, Kahoot, Loom, Zoom, Teams, Educa Play, Quizlet, Mentimeter.

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: 2906@yahoo.de
  • se povežejo z mano drugače (Skype, Facebook, blog): https://edjnapolzeli.blogspot.com/, kjer redno objavljam vse jezikovne aktivnosti, ki se dogajajo na šoli, vsa medpredmetna povezovanja in vsakoletne aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov

Postanite digitalni mentor!

Vabimo Vas, da priskočite na pomoč in se vključite v projekt prostovoljstva oziroma pomoči »učitelj učitelju« ter tako s svojimi izkušnjami pri poučevanju pomagate tudi drugim učiteljicam in učiteljem. Vaše sodelovanje z nami bo preprosto, njegov obseg pa bo tolikšen, kot boste želeli oz. kolikor boste lahko sodelovali.

Učiteljem in učiteljicam lahko pomagate z nasveti, kako pripraviti vsebine za učno uro ali kako uporabljati katero izmed orodij za spletno poučevanje, oz. jim predstavite kako drugo dobro prakso poučevanja na daljavo, ki ste jo razvili. Nasvete lahko podate na različne načine, v pisni obliki ali na primer kot kratko spletno predavanje. Način pomoči boste izbrali sami.

Za vas smo pripravili kratek spletni obrazec, prek katerega se lahko nekoliko podrobneje predstavite in nam sporočite, na katerih področjih lahko pomagate oz. svetujete. Naše uredništvo bo nato pregledalo vse predstavitve in vas poklicalo ali prek e-pošte obvestilo o objavi na spletni strani.

Orodja za pouk na daljavo - Oglejte si praktična spletna predavanja za pouk na daljavo