DIGITALNI MENTOR: JANJA LESKOVAR

Webinar - ilustracija

Digitalni mentor je projekt prostovoljstva oziroma pomoči »učitelj učitelju«. Učitelji s svojimi izkušnjami pri poučevanju pomagajo tudi drugim učiteljicam in učiteljem, jim svetujejo in z njimi sodelujejo.

Janja Leskovar (portret)

Ime in priimek: Janja Leskovar

Moja kratka predstavitev: Razredna učiteljica z opravljenim modulom ZGUČAN, navdušenka za IKT. Že več let poučujem v 1. in 2. razredu OŠ, in sicer na Osnovni šoli Cerklje ob Krki. Trenutno sem tudi koordinatorica projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1 : 1, kjer iščemo možnosti smiselne rabe IKT pri pouku.

Poučujem na razredni stopnji (1–3).

Trenutno poučujem v 1. razredu, in sicer vse predmete razen glasbene umetnosti. Pri pouku na daljavo kombiniram različne načine poučevanja. Nekaj navodil za delo vedno podam v pisni obliki. Novo snov in določena navodila za dejavnosti pa posnamem s svojo razlago in prikazom s konkretnim materialom – na način, ki je učencem blizu še iz šole. Posnetke nato naložim na kanal na Youtubu, povezavo pa posredujem staršem. Poseben izziv je poučevanje na daljavo pri angleščini, kjer je v razredu vključenega veliko gibanja, gestikulacije in medsebojne interakcije.

Aktivno sodelujem tudi v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1 : 1, kjer smo že tudi pri rednem pouku uvajali delo z različno IK-tehnologijo.

Velikokrat svojim sodelavcem ali učiteljem, ki prek neformalnih skupin (npr. Facebooka) prosijo za pomoč, pomagam pri tehničnih rešitvah in jim svetujem pri reševanju problemov ali pri uporabi določene programske opreme.

Drugim učiteljem in učiteljicam lahko pomagam na sledečih področjih:

  • komunikacija prek aplikacije za videoklice – navedite, katere: Messenger, Zoom
  • priprava navodil/gradiva za učence pri pouku na daljavo
  • uporaba interaktivnih gradiv Založbe Rokus Klett na daljavo
  • preverjanje znanja na daljavo
  • priprava interaktivnih vsebin
  • priprava digitalnih gradiv za poučevanje (filmčki, animacije itd.)
  • z njimi delim svoje že pripravljene vsebine
  • za njih izvedem spletno predavanje (webinar)

Z mano lahko drugi učitelji in učiteljice stopijo v stik tako, da:

  • mi pišejo po e-pošti: janja.cerklje@gmail.com
  • se povežejo z mano drugače (Skype, Facebook, blog): Facebook – Janja Potokar Leskovar

Postanite digitalni mentor!

Vabimo Vas, da priskočite na pomoč in se vključite v projekt prostovoljstva oziroma pomoči »učitelj učitelju« ter tako s svojimi izkušnjami pri poučevanju pomagate tudi drugim učiteljicam in učiteljem. Vaše sodelovanje z nami bo preprosto, njegov obseg pa bo tolikšen, kot boste želeli oz. kolikor boste lahko sodelovali.

Učiteljem in učiteljicam lahko pomagate z nasveti, kako pripraviti vsebine za učno uro ali kako uporabljati katero izmed orodij za spletno poučevanje, oz. jim predstavite kako drugo dobro prakso poučevanja na daljavo, ki ste jo razvili. Nasvete lahko podate na različne načine, v pisni obliki ali na primer kot kratko spletno predavanje. Način pomoči boste izbrali sami.

Za vas smo pripravili kratek spletni obrazec, prek katerega se lahko nekoliko podrobneje predstavite in nam sporočite, na katerih področjih lahko pomagate oz. svetujete. Naše uredništvo bo nato pregledalo vse predstavitve in vas poklicalo ali prek e-pošte obvestilo o objavi na spletni strani.

Orodja za pouk na daljavo - Oglejte si praktična spletna predavanja za pouk na daljavo