POGOVOR O STEM VPLIVA NA OCENE IN INTERES ZA IZBIRO POKLICA

Grafika STEM

Nove raziskave o vplivu staršev na izbiro kariere na področju STEM kažejo neposredno povezavo med uspehom učencev na teh področjih in seznanjenostjo staršev s pomenom teh znanosti.

Otroci, ki so sodelovali pri tako imenovanem testu ACT (angleščina, matematika in naravoslovje) in so imeli starše, ki so bili seznanjeni s tem, kako otrokom učinkovito prenesti pomembnost naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), so pokazali kar 12-odstotno izboljšanje v matematiki in naravoslovju.

Motiviranje otrok s pogovorom

Ameriške raziskave, narejene zaradi ciljev, da bi povečali število študentov, ki za študij izbirajo področja STEM, prinašajo nove vpoglede. Močan dotok diplomiranih študentov STEM se dojema kot ključen za gospodarsko rast in globalno konkurenčnost države.

Starši so se izkazali kot neizkoriščen vir, ki lahko pomaga pri motivaciji zanimanja za STEM. Zato bi bilo dobro vlagati v spodbujanje staršev, da s svojimi otroki govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja.

Raziskava, trajajoča več desetletij

Raziskovalci so razvili pripomočke, ki staršem pomagajo v pogovoru z njihovimi otroki o pomembnosti področij STEM in tako razlagati vlogo matematike in naravoslovja pri načinu delovanja mobilnih telefonov in kako so ti predmeti pomembni pri izbiri specifičnih karier.

Starši, ki so sodelovali v desetletja dolgi raziskavi so bili razdeljeni v dve skupini. Prvi skupini so razdelili pripomočke, druga pa je imela vlogo kontrolne skupine. Raziskovalci so nato dolga leta sledili rezultatom, da bi ocenili učinek.

Prvotne ugotovitve iz leta 2012 so pokazale, da so učenci zaključnih razredov osnovne šole, katerih starši so imeli omenjene pripomočke in so bili seznanjeni s pomembnostjo matematike in naravoslovja, izbirali v povprečju po en dodaten semester tečaja predmeta STEM v šoli.

V zadnji fazi raziskave so ugotovili, da so otroci, katerih starši so bili seznanjeni z informacijami o pomembnosti STEM, napredovali v matematiki in naravoslovju na že prej omenjenem testu ACT in so se v večjem številu prijavljali na tečaje STEM v šoli. Povečana pogostost srednješolskih predmetnih tečajev STEM in boljše ocene iz matematike ter naravoslovja na testu ACT so vplivali tudi na število fakultetnih učnih enot STEM, na katere so se vpisovali študenti, ter tudi na kariere, ki so jih ustvarjali, in na njihovo splošno razumevanje področja STEM.

Zadnje ugotovitve postavljajo pod vprašaj splošno sprejete predpostavke, vključno s tisto, da starši z otroki že tako ali tako učinkovito govorijo o pomembnosti matematike in naravoslovja ter da so do srednje šole stališča otrok glede tega že dokončno izoblikovana.

Mnogo staršev meni, da po vstopu v najstniška leta ne morejo storiti prav veliko, da bi spremenili razmišljanje svojih otrok ali da bi jih lahko motivirali. A rezultati dokazujejo, da imajo tudi takrat starši še vedno pomemben vpliv.

 

Prevod in priredba: uredništvo Modre akademije

Vir: članek založbe Profil Klett.