NOVO: zbirka vrhunskih digitalnih gradiv IzziRokus za različne predmete v razredih 6–9

IzziRokus - Vrhunska interaktivna gradiva za razrede 6-9

V zadnjem letu se je svet bolj kot kadarkoli prej »zavrtel v digitalno«. Skupaj z njim smo korak naprej naredili tudi mi! Razvili smo platformo IZZIROKUS in znotraj nje gradiva, ki jih mnogi že prepoznavate kot NOVO generacijo digitalnih učnih gradiv.

IzziRokus je zbirka vrhunskih interaktivnih gradiv za različne predmete v razredih 6–9. Kompletna vsebina po učnem načrtu je podprta s številnimi multimedijskimi in interaktivnimi dodatki, ki omogočajo, da učenke in učenci šolsko snov zares razumejo in si jo zapomnijo.

ZAKAJ IZZIROKUS?

 • videorazlage snovi za lažje razumevanje učne enote, v šoli ali pri učenju doma
 • interaktivne naloge in multimedijske vsebine za boljšo ponazoritev učne snovi
 • avdioposnetki daljših besedil, skrajšana besedila ter dodatne možnosti: zamenjava vseh črk v velike, spreminjanje pisave (tudi za otroke z disleksijo), menjava barvne podlage …
 • možnost ustvarjanja spletnih razredov, dodeljevanja nalog po spletu in spremljanja napredka posameznikov
 • deluje na več različnih napravah, tudi brez stalne internetne povezave
 • trije medsebojno usklajeni učbeniki v enem
  • preprost elektronski učbenik, podoben tiskanemu
  • sodoben digitalni učbenik z multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami
  • multimedijske prezentacije za vsako učno uro (samo za učitelje)