Nevenka JANEŽ, univ. dipl. psihologinja, mediatorka, hipnoterapevtka, certificirana uporabnica PXT-orodij v procesih kadrovanja ter uporabnica NLP-znanj v vsakdanji delovni in zasebni praksi, z bogatimi izkušnjami s področja svetovalnega dela z mladino in odraslimi, pisanja strokovno-poljudnih prispevkov za starše in strokovne delavce v VIZ in izkušena predavateljica mehkih vsebin s področja osebnega in kariernega razvoja s poudarkom na odnosih, komunikaciji, razreševanju konfliktov in stresa ter izgorelosti. Pri svojem delu se strokovno vključuje v pripravo in izvajanje projektov, izvajanje andragoških oblik izobraževanj v okviru izobraževalnih institucij za odrasle, zadnja leta pa se poleg rednih delovnih obveznosti na področju strokovnega managementa, posveča pripravi in izvedbi izobraževanj za kolektive na temo medosebnih odnosov in sodobnih motivacijsko-komunikacijskih pristopov s prenosi teoretičnih izhodišč v prakso ter vključevanju v projekte in organizaciji srečanj team building za kolektive.

Nevenka Janež (portret)