PRIMOŽ PODBELŠEK je kriminalist, ki se ukvarja s preiskovanjem kaznivih dejanj odraslih zoper spolno nedotakljivost otrok, predvsem s kaznivimi dejanji, izvedenimi prek svetovnega spleta. Je inženir informatike, trenutno pa na Fakulteti za poslovne in komercialne vede končuje študij poslovne informatike. S svojimi dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, z izobraževanjem doma in v tujini ter s predavanji otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnemu kadru v vzgojno-izobraževalnih zavodih pomaga kakovostno preprečevati in reševati situacije, ko otroci, mladostniki ali odrasli prek spleta zaidejo v težave. Kako pomembno vlogo imajo starši ali skrbniki pri pripravi otroka za varno uporabo interneta, se sami v večini niti ne zavedajo. Po drugi strani se tega primanjkljaja staršev še kako zavedajo storilci. Živimo v obdobju zelo hitrega napredka sodobne tehnologije, ki je naši starši v mladosti niso poznali in je praktično niso dodobra spoznali niti kasneje. Naučimo otroke uporabe pametnih naprav in interneta, tako kot jih naučimo vožnje s kolesom, lepega vedenja in vsega ostalega, kar potrebujejo, da bodo nekoč samostojno zaživeli.

Primož Podbelšek (portret)