Predavateljice Bojana Krašovec, Nina Sovinc in Anja Bizjak, učiteljice razrednega pouka, v svoje poučevanje vključujejo veliko raznolikih didaktičnih in gibalnih iger ter delo s konkretnim materialom, skrbijo pa tudi za čim bolj prijetno razredno klimo. V njihovi knjigi Vaje za spretne prste so zbrane vaje za zaznavanje in obvladovanje telesa, s katerimi pri otrocih razvijamo grobo in fino motoriko ter kognitivne, komunikacijske, socialne in emocionalne veščine.

Bojana Krašovec, Nina Sovinc in Anja Bizjak (portret)