Mag. Robert Murko je naravoslovec, ki ga zanima nevroznanost, področje, ki mu pripisuje vedno večji pomen. Pri svojem delu uspešno uporablja znanja, ki jih je pridobil kot profesor fizike in proizvodnotehnične vzgoje. Izkušnjam iz razreda je v vlogi ravnatelja dodal še znanja, ki jih je pridobil na podiplomskem študiju menedžmenta, in sicer s področja sistemov za podporo odločanju.

Trenutno je zaposlen na delovnem mestu ravnatelja. Pri svojem delu v življenje šole, ki jo vodi, uspešno uvaja spremembe. Izredno velik pomen pripisuje vzdušju v kolektivu, odnosom med zaposlenimi in pozitivni klimi, ki je temelj za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Zaupanje, pripadnost in odgovornost so vrednote, ki jih s kolektivom živi in predaja učencem na šoli. Temelj uspešnega dela so dobri odnosi med vsemi udeleženimi – zaposlenimi, starši in učenci. Spoštljiva in konstruktivna komunikacija omogoča kakovostno delo in pripravo učencev na življenje.

Znanja s področja nevroznanosti je mag. Robert Murko potrdil s certifikatoma »NLP mojster praktik« in »NLP coach«. Pridobljena znanja uspešno prenaša v delo, med zaposlene, starše in učence.

Kot predavatelj se je udeležil več domačih in mednarodnih konferenc, kjer je aktivno sodeloval s svojimi prispevki. Na strokovnih izpopolnjevanjih za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju je predstavil svoj pogled na komunikacijo in njen pomen, na znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju pa koncept vodenja 90 : 10. Svoje ideje je predstavil tudi na strokovnem srečanju ravnateljev za področje digitalnega izobraževanja za prihodnost.

Poklicno in osebno je hvaležen za vse lekcije, ki mu jih življenje namenja, zato z veseljem in zanosom sprejema nove izzive.

Mag. Robert Murko (portret)