Irena Grofelnik

IRENA GROFELNIK, izkušena snovalka strategij, srčna voditeljica, prodajna trenerka in coachinja z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, verjame, da je iskanje nenehne motivacije za doseganje ciljev najtežji proces slehernega posameznika. Poklici, kjer smo predani ljudem, sodijo med najbolj stresne, zato je negovanje sebe in notranjega zadovoljstva zelo pomembno. Preprečevanje izgorelosti, depresije in izgube motiva je v neprestano spreminjajočih se okoliščinah in trenutnem tempu razvoja nujnost. Dobro se zaveda, da bodo bodoče generacije uspešne le, če bodo gojile strast do življenja in našle motivacijo za ustvarjanje. Slednjo je treba v otroških srcih spodbuditi zgodaj – in pri tem igrajo zelo pomembno vlogo pedagoški delavci, kot posamezniki in kot del sistema vzgoje in izobraževanja. Nemalokrat pa nanje pozabimo, pravi.

Vrsto let je že ambasadorka alumni kluba Cotrugli MBA, nastopa pa tudi kot mentorica organizacije Cherie Blair Foundation for Women, prek katere ženskam po svetu pomaga pri kreiranju lastnega posla. Kot certificirana strokovnjakinja za uporabo coaching metode Points of You® v Sloveniji (edinstvenega pristopa k odpiranju potencialov in spremembi razmišljanja) bo s pripomočki, kot so glasba, fotografija, besede in vprašanja, pri udeležencih skušala obuditi začetno strast do učiteljskega poklica in jim pomagati doseči trajno motivacijo pri poučevanju. »Skrb zase in za soljudi je postala pomembna vrednota, ki ni več samoumevna, ampak jo je treba ves čas negovati.«

S coachingom do trajne motivacije in strasti do poučevanja

60-minutno spletno predavanje o tem, kako s preprosto metodo doseči motivacijo in povečati notranje zadovoljstvo v času hitrih sprememb in neprestanega stresa, cena: 19 EUR

Ohranjanje motivacije in občutka smisla pri delovanju v hitro spreminjajočem se svetu je težka naloga posameznika. Coaching kot proces odpira teme, ki se jih običajno ne dotaknemo, o katerih se sprašujemo v tihem dialogu s samim seboj ali pa s sogovornikom, ki nam je blizu. Pa vendar so vprašanja ključ do rešitev in drugačnih pogledov. Spoznajte proces in preverite, kako bi ga lahko uporabili pri sebi ali pri učencih.

Spletno predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • kaj je coaching in katere so njegove najpogostejše metode
 • kakšna je vloga coachinga pri razvoju socialno-čustvenih kompetenc
 • kako s coachingom do večje motivacije in kreativnosti

Udeleženci spletnega predavanja bodo spoznali:

 • kako z uporabo coaching orodja Points of You® razvijati potenciale in motivacijo
 • kako s pomočjo coaching vprašanj poiskati odgovore na življenjska vprašanja
 • kako v procesu coachinga za kar najboljše rezultate uporabljati tudi glasbo, besede in fototerapijo
 • kako s procesom coachinga povezati obe možganski polovici, da delujeta sinhrono

Zametki metode Points of You® izvirajo iz filma Pay it Forward iz leta 2000, v katerem sta avtorja metode ustvarila didaktični pripomoček za reševanje vsakršnih osebnih in poslovnih izzivov. Metoda nas uči, da lahko na vsako situacijo, osebo, predmet ali mnenje pogledamo z neskončno veliko različnih perspektiv.

Coaching kot metoda, ki se je razvila v zadnjem desetletju, je učinkovita pomoč za preprečevanje izgorelosti, depresije in izgube motiva, prinaša pa tudi vrsto drugih pozitivnih učinkov, kot so večja motivacija, vedrejši pogled na življenje, povečana samozavest in zavzetost, izboljšana komunikacija in skladnejši odnosi z drugimi.

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Irena Grofelnik

IRENA GROFELNIK, izkušena snovalka strategij, srčna voditeljica, prodajna trenerka in coachinja z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, verjame, da je iskanje nenehne motivacije za doseganje ciljev najtežji proces slehernega posameznika. Poklici, kjer smo predani ljudem, sodijo med najbolj stresne, zato je negovanje sebe in notranjega zadovoljstva zelo pomembno. Preprečevanje izgorelosti, depresije in izgube motiva je v neprestano spreminjajočih se okoliščinah in trenutnem tempu razvoja nujnost. Dobro se zaveda, da bodo bodoče generacije uspešne le, če bodo gojile strast do življenja in našle motivacijo za ustvarjanje. Slednjo je treba v otroških srcih spodbuditi zgodaj – in pri tem igrajo zelo pomembno vlogo pedagoški delavci, kot posamezniki in kot del sistema vzgoje in izobraževanja. Nemalokrat pa nanje pozabimo, pravi.

Vrsto let je že ambasadorka alumni kluba Cotrugli MBA, nastopa pa tudi kot mentorica organizacije Cherie Blair Foundation for Women, prek katere ženskam po svetu pomaga pri kreiranju lastnega posla. Kot certificirana strokovnjakinja za uporabo coaching metode Points of You® v Sloveniji (edinstvenega pristopa k odpiranju potencialov in spremembi razmišljanja) bo s pripomočki, kot so glasba, fotografija, besede in vprašanja, pri udeležencih skušala obuditi začetno strast do učiteljskega poklica in jim pomagati doseči trajno motivacijo pri poučevanju. »Skrb zase in za soljudi je postala pomembna vrednota, ki ni več samoumevna, ampak jo je treba ves čas negovati.«

S coachingom do trajne motivacije in strasti do poučevanja

60-minutno spletno predavanje o tem, kako s preprosto metodo doseči motivacijo in povečati notranje zadovoljstvo v času hitrih sprememb in neprestanega stresa, cena: 19 EUR

Ohranjanje motivacije in občutka smisla pri delovanju v hitro spreminjajočem se svetu je težka naloga posameznika. Coaching kot proces odpira teme, ki se jih običajno ne dotaknemo, o katerih se sprašujemo v tihem dialogu s samim seboj ali pa s sogovornikom, ki nam je blizu. Pa vendar so vprašanja ključ do rešitev in drugačnih pogledov. Spoznajte proces in preverite, kako bi ga lahko uporabili pri sebi ali pri učencih.

Spletno predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • kaj je coaching in katere so njegove najpogostejše metode
 • kakšna je vloga coachinga pri razvoju socialno-čustvenih kompetenc
 • kako s coachingom do večje motivacije in kreativnosti

Udeleženci spletnega predavanja bodo spoznali:

 • kako z uporabo coaching orodja Points of You® razvijati potenciale in motivacijo
 • kako s pomočjo coaching vprašanj poiskati odgovore na življenjska vprašanja
 • kako v procesu coachinga za kar najboljše rezultate uporabljati tudi glasbo, besede in fototerapijo
 • kako s procesom coachinga povezati obe možganski polovici, da delujeta sinhrono

Zametki metode Points of You® izvirajo iz filma Pay it Forward iz leta 2000, v katerem sta avtorja metode ustvarila didaktični pripomoček za reševanje vsakršnih osebnih in poslovnih izzivov. Metoda nas uči, da lahko na vsako situacijo, osebo, predmet ali mnenje pogledamo z neskončno veliko različnih perspektiv.

Coaching kot metoda, ki se je razvila v zadnjem desetletju, je učinkovita pomoč za preprečevanje izgorelosti, depresije in izgube motiva, prinaša pa tudi vrsto drugih pozitivnih učinkov, kot so večja motivacija, vedrejši pogled na življenje, povečana samozavest in zavzetost, izboljšana komunikacija in skladnejši odnosi z drugimi.