Roman PavlovičROMAN PAVLOVIČ že 30 let svoje kariere deluje na področju kreativnosti, inovativnosti in voditeljstva. Kot zagovornik aktivnega pristopa k inoviranju je ustvaril delovno mesto menedžerja idej ter vzpostavil celovit sistem zbiranja in preizkušanja inovativnih idej ter njihovega uvajanja v prakso. V zadnjih letih s programom Leader in Flow omogoča razvoj, rast in vrhunsko delovanje kreativnim voditeljem. V svojo sredo ga vabijo organizacije, ki želijo izgraditi kulturo in vzpostaviti okolje, ki bo njihovim zaposlenim omogočilo dolgoročno kreativno delovanje.