Roman PavlovičROMAN PAVLOVIČ že 30 let svoje kariere deluje na področju kreativnosti, inovativnosti in voditeljstva. Kot zagovornik aktivnega pristopa k inoviranju je ustvaril delovno mesto menedžerja idej ter vzpostavil celovit sistem zbiranja in preizkušanja inovativnih idej ter njihovega uvajanja v prakso. V zadnjih letih s programom Leader in Flow omogoča razvoj, rast in vrhunsko delovanje kreativnim voditeljem. V svojo sredo ga vabijo organizacije, ki želijo izgraditi kulturo in vzpostaviti okolje, ki bo njihovim zaposlenim omogočilo dolgoročno kreativno delovanje.

Kako ustvarjati Ustvarjalce?

Ljudje smo v začetnem obdobju svojega življenja zelo ustvarjalni. In ravno zato je precej nenavadno, da se moramo kot odrasli na profesionalni poti metod kreativnosti velikokrat učiti še enkrat. Kaj se je medtem zgodilo? Ali kreativnost in kreativni pristopi k reševanju izzivov skozi leta izzvenijo, ali jih preprosto ne negujemo dovolj? Kaj in koliko lahko pri tem naredite vodje izobraževalnih ustanov?

Roman Pavlovič, ki je 30 let svoje kariere posvetil področju kreativnosti, inovativnosti in voditeljstva, pravi, da lahko z manjšimi spremembami vašo šolo preoblikujete tako, da bo uspešno podpirala tako individualno kot skupinsko kreativnost! S svojim zgledom in navdihom, ki ga prenesete na učitelje, jim boste v podporo pri razvijanju kreativnega in inovativnega razmišljanja pri učencih. Ustvarjajte Ustvarjalce! O konceptih, ki vzpostavljajo pogoje za ustvarjanje Ustvarjalcev, ter o vlogi ravnateljev in učiteljev pri tem bo tekla beseda na tokratnem spletnem predavanju, ki ga 9. marca ob 11. uri organiziramo izključno za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol in je za vas brezplačno.

Zakaj ustvarjati Ustvarjalce?

Z vstopom v šolski sistem postane otrokov način preživljanja časa bolj strukturiran, z manj možnosti individualnega kreiranja in z večjo podrejenostjo že začrtanim konceptom. Obstaja resna nevarnost, da bo naravna danost kreiranja usahnila. Pri spodbujanju ustvarjalnega duha otrok pomembno vlogo igra celotno šolsko okolje, od ravnatelja, ki vzpostavlja takšne pogoje delovanja, do učiteljev, ki s svojimi dejanji dejansko omogočajo življenje kreativni kulturi. Največkrat uspeh kreativne kulture ni odvisen od materialnih zmožnosti, temveč od jasne vizije in vrednot kolektiva, ki se izražajo skozi vaše vsakodnevne odločitve.

Prebudite navdihujoče vodenje pri sebi in v svojem kolektivu! Naredite premik v razmišljanju in delovanju svojega tima. Vabljeni v družbo našega ekskluzivnega predavatelja!

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Roman PavlovičROMAN PAVLOVIČ že 30 let svoje kariere deluje na področju kreativnosti, inovativnosti in voditeljstva. Kot zagovornik aktivnega pristopa k inoviranju je ustvaril delovno mesto menedžerja idej ter vzpostavil celovit sistem zbiranja in preizkušanja inovativnih idej ter njihovega uvajanja v prakso. V zadnjih letih s programom Leader in Flow omogoča razvoj, rast in vrhunsko delovanje kreativnim voditeljem. V svojo sredo ga vabijo organizacije, ki želijo izgraditi kulturo in vzpostaviti okolje, ki bo njihovim zaposlenim omogočilo dolgoročno kreativno delovanje.

Kako ustvarjati Ustvarjalce?

Ljudje smo v začetnem obdobju svojega življenja zelo ustvarjalni. In ravno zato je precej nenavadno, da se moramo kot odrasli na profesionalni poti metod kreativnosti velikokrat učiti še enkrat. Kaj se je medtem zgodilo? Ali kreativnost in kreativni pristopi k reševanju izzivov skozi leta izzvenijo, ali jih preprosto ne negujemo dovolj? Kaj in koliko lahko pri tem naredite vodje izobraževalnih ustanov?

Roman Pavlovič, ki je 30 let svoje kariere posvetil področju kreativnosti, inovativnosti in voditeljstva, pravi, da lahko z manjšimi spremembami vašo šolo preoblikujete tako, da bo uspešno podpirala tako individualno kot skupinsko kreativnost! S svojim zgledom in navdihom, ki ga prenesete na učitelje, jim boste v podporo pri razvijanju kreativnega in inovativnega razmišljanja pri učencih. Ustvarjajte Ustvarjalce! O konceptih, ki vzpostavljajo pogoje za ustvarjanje Ustvarjalcev, ter o vlogi ravnateljev in učiteljev pri tem bo tekla beseda na tokratnem spletnem predavanju, ki ga 9. marca ob 11. uri organiziramo izključno za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol in je za vas brezplačno.

Zakaj ustvarjati Ustvarjalce?

Z vstopom v šolski sistem postane otrokov način preživljanja časa bolj strukturiran, z manj možnosti individualnega kreiranja in z večjo podrejenostjo že začrtanim konceptom. Obstaja resna nevarnost, da bo naravna danost kreiranja usahnila. Pri spodbujanju ustvarjalnega duha otrok pomembno vlogo igra celotno šolsko okolje, od ravnatelja, ki vzpostavlja takšne pogoje delovanja, do učiteljev, ki s svojimi dejanji dejansko omogočajo življenje kreativni kulturi. Največkrat uspeh kreativne kulture ni odvisen od materialnih zmožnosti, temveč od jasne vizije in vrednot kolektiva, ki se izražajo skozi vaše vsakodnevne odločitve.

Prebudite navdihujoče vodenje pri sebi in v svojem kolektivu! Naredite premik v razmišljanju in delovanju svojega tima. Vabljeni v družbo našega ekskluzivnega predavatelja!