Dr. Vanja Huzjan, filozofinja, etnologinja ter vzgojiteljica, in Siniša Borovičanin, pedagog, sociolog ter vzgojitelj, sta par, ki se že desetletje in več posveča vprašanjem vzgoje, torej razmerja med odraslim in otrokom. Njuno raziskovalno področje obsega teorijo in prakso z diahronega in sinhronega vidika, vedno podprto s psihoanalitičnimi koncepti. Kot par ali posamič svetujeta staršem ob vzgojnih zagatah, ki jih imajo s predšolskimi otroki, ali pa obiščeta Krizni center za otroke Palčica, kjer poskušata osebje pripraviti na potrebe zanemarjenih in zlorabljenih predšolskih otrok. Pri svetovanju se osredinjata na otrokov govor in igro, predvsem pa na njegovo likovno snovanje, kjer je poleg ustvarjalnosti v ospredju tudi otrokova sporočilnost.

Dr. Vanja Huzjan in Siniša Borovičanin (portret)