Zdravnica LINA KLANŠEK je psihiatrinja za otroke in mladostnike. Z otroki, mladostniki in njihovimi starši dela zadnjih deset let. Končala je študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani in nadaljevala s specializacijo iz otroške in mladostniške psihiatrije. Vse skupaj je okrepila še z dvema letoma dodatnega študija relacijske in družinske psihoterapije ter z udeležbo na več kot 60 delavnicah in dodatnih izobraževanjih. Največ njenih kliničnih izkušenj izhaja iz dela na oddelku za otroško psihiatrijo v Ljubljani in v ambulanti za otroško in mladostniško psihiatrijo. Pri svojem delu je spoznala, da starši za svojega otroka želijo pomoč nekoga, ki mu lahko zaupajo in ki dela kakovostno – pogosto pa ne vedo, na koga naj se obrnejo. Naletijo na dolge čakalne vrste, poleg tega pa jim tudi strah pred stigmo preprečuje, da bi poiskali pomoč. Zato je ustanovila online pomoč za otroke, mladostnike in starše: Inštitut Ljubeča družina.

Takole jo opiše kolegica, prav tako specialistka otroške in mladostniške psihiatrije:
»Poleg strokovnosti jo odlikujejo visoka mera empatičnosti, intuitivnost in prilagodljivost, ki ob njeni srčnosti in milini dajejo trdno osnovo za izgradnjo zaupanja, ki je temelj vsakega zdravilnega terapevtskega odnosa.«

Lina Klanšek (portret)