DR. JERNEJ ŠOŠTAR je pedagog, andragog in sociolog kulture, predavatelj, NLPcoach, mediator in trener mediatorjev z dolgoletno prakso dela na področju vzgoje in izobraževanja – s strokovnimi sodelavci, učitelji ter vzgojitelji, pa tudi mentor za razvijanje pozitivnega samovrednotenja. Zaposlen je kot ravnatelj na osnovni šoli, pred tem pa je deloval kot šolski svetovalni delavec, vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj v dijaškem domu, kar mu je omogočilo bogat uvid v delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali. S široko prakso delovanja v številnih kolektivih ter ob pomoči njihovih priporočil in povratnih informacij si je pridobil močne socialne kompetence ter sposobnost motivacije in pomoči drugim pri morebitnih težavah s samoaktualizacijo. Ima bogate predavateljske izkušnje, pridobljene tako doma kot v tujini.

Predvsem njegovo delo na teoretičnem in praktičnem področju alternativnega reševanja sporov je pripomoglo k temu, da je danes prepoznan kot mednarodni strokovnjak za izobraževanje pedagoškega kadra in svetovanje vzgojno-izobraževalnim institucijam (s strani Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije, ITF* in ECDR*) na področjih nekonfliktne in v rešitev usmerjene komunikacije, mirnega razreševanja sporov ter šolske in vrstniške mediacije, zaupali pa so mu tudi pripravo in izvedbo projekta šolske in vrstniške mediacije ter zmanjševanja medetničnih trenj v tujini.

Dr. Jernej Šoštar
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za starše – na vaši šoli!

KOMUNIKACIJA MED OTROKOM IN STARŠEM TER ODNOS MED NJIMA

Izobraževanje za starše na vaši šoli

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

 • kako na podlagi različnih tehnik in strategij komunikacije pravilno sprejemamo in podajamo informacije otroku, pri katerem so prisotna močna čustva
 • kako s pomočjo zaznavnih stilov in odzivov nanje pomirimo razburjenega otroka
 • kako vzpostavimo dober stik z otrokom in zgradimo krog zaupanja
 • kako s poznavanjem otroških potreb, vrednot in načinov razmišljanja podajamo predloge oz. svoja mnenja
 • kako otroku postavimo mejo
 • kako otroku dopustimo, da se uči na podlagi lastnih izkušenj

V 60 minutah bodo starši/udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • tehnike in strategije komunikacije ob prisotnosti močnih čustev
 • nivojsko reševanje problemov in zaznavne stile
 • preverjen in učinkovit način vzpostavitve dobrega in zaupljivega odnosa
 • kompetentnost in moč za samozavestno soočanje z otrokom

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za starše – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 60 minut
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

DR. JERNEJ ŠOŠTAR je pedagog, andragog in sociolog kulture, predavatelj, NLPcoach, mediator in trener mediatorjev z dolgoletno prakso dela na področju vzgoje in izobraževanja – s strokovnimi sodelavci, učitelji ter vzgojitelji, pa tudi mentor za razvijanje pozitivnega samovrednotenja. Zaposlen je kot ravnatelj na osnovni šoli, pred tem pa je deloval kot šolski svetovalni delavec, vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj v dijaškem domu, kar mu je omogočilo bogat uvid v delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali. S široko prakso delovanja v številnih kolektivih ter ob pomoči njihovih priporočil in povratnih informacij si je pridobil močne socialne kompetence ter sposobnost motivacije in pomoči drugim pri morebitnih težavah s samoaktualizacijo. Ima bogate predavateljske izkušnje, pridobljene tako doma kot v tujini.

Predvsem njegovo delo na teoretičnem in praktičnem področju alternativnega reševanja sporov je pripomoglo k temu, da je danes prepoznan kot mednarodni strokovnjak za izobraževanje pedagoškega kadra in svetovanje vzgojno-izobraževalnim institucijam (s strani Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije, ITF* in ECDR*) na področjih nekonfliktne in v rešitev usmerjene komunikacije, mirnega razreševanja sporov ter šolske in vrstniške mediacije, zaupali pa so mu tudi pripravo in izvedbo projekta šolske in vrstniške mediacije ter zmanjševanja medetničnih trenj v tujini.

Dr. Jernej Šoštar
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za starše – na vaši šoli!

KOMUNIKACIJA MED OTROKOM IN STARŠEM TER ODNOS MED NJIMA

Izobraževanje za starše na vaši šoli

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

 • kako na podlagi različnih tehnik in strategij komunikacije pravilno sprejemamo in podajamo informacije otroku, pri katerem so prisotna močna čustva
 • kako s pomočjo zaznavnih stilov in odzivov nanje pomirimo razburjenega otroka
 • kako vzpostavimo dober stik z otrokom in zgradimo krog zaupanja
 • kako s poznavanjem otroških potreb, vrednot in načinov razmišljanja podajamo predloge oz. svoja mnenja
 • kako otroku postavimo mejo
 • kako otroku dopustimo, da se uči na podlagi lastnih izkušenj

V 60 minutah bodo starši/udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • tehnike in strategije komunikacije ob prisotnosti močnih čustev
 • nivojsko reševanje problemov in zaznavne stile
 • preverjen in učinkovit način vzpostavitve dobrega in zaupljivega odnosa
 • kompetentnost in moč za samozavestno soočanje z otrokom

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za starše – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 60 minut
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?