MIRJANA JELANČIČ je profesorica z desetletnimi izkušnjami z ravnateljevanjem in s strokovnim nazivom svetnica. Kot učiteljica in ravnateljica se je zavzemala za tisto nekaj več. Kakovost v šolstvu je razvijala tudi kot zunanja evalvatorka Šole za ravnatelje in notranja presojevalka kakovosti SIQ. Širše je delovala tudi kot članica nadzornega odbora Združenja ravnateljev Slovenije in članica skupine praktikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sicer je mednarodno licencirana praktičarka NLP (INLPTA), licencirana in certificirana praktičarka hipnoze, osebna in poslovna coachinja, mama dveh otrok in partnerka, športnica, prijateljica, sodelavka.

Šola je v času njenega vodenja prejela visoko državno priznanje ZRSŠ, Kumerdejevo priznanje za izjemne dosežke uvajanja inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo in najvišje priznanje Občine Sevnica.

V času epidemije je doživela zadnjo fazo izgorelosti, adrenalni zlom. Telo je reklo: Dovolj!  Ustavilo jo je in skozi proces rehabilitacije se je naučila obvladovati stres. S kognitivno-vedenjsko terapijo z dr. Mojco Zvezdano Drnovšek in lastnim znanjem avtogenih treningov je spreminjala škodljive življenjske vzorce, definirala lastne priganjalce, uvedla novo strukturo dela in dnevne rituale, ki so se izkazali za učinkovite.

Danes je avtorica in izvajalka interaktivnih predavanj na temo izgorelosti, obvladovanja stresa, vodenja in razvoja kadrov, staršem predava o vzgoji otrok in mladostnikov in učiteljskim kolektivom o uspešnih pedagoških praksah.

Mirjana Jelančič