Miha Andrič je filozof, sociolog ter trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj z delom z mladimi ter z izobraževanjem in usposabljanjem pedagoških delavcev. Pri svojem delu razvija nacionalne in mednarodne izobraževalne programe na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po celem svetu. Bil je programski vodja več mednarodnih debatnih akademij, direktor nacionalne debatne organizacije in član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association). Trenutno med drugimi vlogami deluje tudi kot član sveta IPPF (International public policy forum) ter kot direktor in programski vodja Izobraževalnega centra Argument. V letih 2020 in 2021 je bil vodja Mednarodne filozofske olimpijade za mlade.

Miha Andrič
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli!

KAKO RAZUMETI, MOTIVIRATI IN VODITI SODOBNE NAJSTNIKE?

Izobraževanje za učitelje in starše

Hitro spreminjajoča se družba, nove vrednote in tehnologije ter drugačni načini vzpostavljanja odnosov, ki močno zaznamujejo sodobno generacijo najstnikov, od staršev in učiteljev zahtevajo nove pristope k razumevanju, motiviranju in vodenju mladih.

Na izobraževanju bodo učitelji in starši spoznali, kako lahko najučinkoviteje prilagodijo svojo vzgojo in komunikacijo najstnikom glede na sodobne družbene trende ter odnose in probleme, s katerimi se najstniki soočajo tako v vsakdanjem življenju kot v šoli. S pomočjo konkretnih primerov in praktičnih nasvetov bodo udeleženci spoznali, kako v različnih situacijah usmerjati in motivirati generacijo, ki bo kmalu krojila usodo celotne družbe. Predstavili bomo tehnike, s katerimi lahko mlade razumemo, vzpostavimo sodelovalni odnos z njimi ter jih vodimo na način, da pri njih vzpodbujamo avtonomnost, odgovornost in kritičnost.

Izobraževanje o razumevanju, motiviranju in vodenju najstnikov je nastalo na podlagi dolgoletnih mednarodnih izkušenj pri delu z mladimi v različnih izobraževalnih in neformalnih kontekstih.

Predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • pasti prevladujočih pristopov k vzgoji mladih,
 • problem odvisniških in drugih prevladujočih vedenjskih tipov,
 • različne vrste avtoritete v sodobni družbi in njihovi učinki na mlade,
 • temeljne komunikacijske strategije za usmerjanje različnih tipov najstnikov,
 • tehnike pogovora za mediacijo v konfliktnih situacijah,
 • postavljanje pravih vprašanj za motivacijo najstnikov,
 • strukturirani koraki in tehnike za vplivanje na vedenjsko spremembo mladih.

 Program interaktivne delavnice:

1. sklop: Kakšen je sodoben najstnik?

2. sklop: Vzgoja in motivacija najstnikov v sodobni družbi

Odmor

3. (temeljni) sklop: Praktični nasveti

V treh pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • kateri sodobni družbeni trendi vplivajo na najstnike,
 • kako le-ti oblikujejo njihove identitete in različne vedenjske tipe ter vplivajo na njihovo motivacijo,
 • učinke prevladujočih oblik vzgoje in avtoritete na sodobno generacijo najstnikov,
 • konkretne nasvete za uspešno komunikacijo z najstniki,
 • vpliv komunikacije na vedenjske spremembe najstnikov in na njihovo motivacijo za učenje doma in v šoli.

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 3 pedagoške ure
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš pedagoški aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Po vsakem izobraževanju prek Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi. Če se udeležite vsaj 8 ur delavnic Modre akademije (to sta na primer dve izobraževanji na šoli/vrtcu oz. razpisani lokaciji ali udeležba na osmih webinarjih), lahko potrdila, ki pričajo o skupnem obsegu opravljenih izobraževanj, priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.*

* O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.

© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Miha Andrič je filozof, sociolog ter trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj z delom z mladimi ter z izobraževanjem in usposabljanjem pedagoških delavcev. Pri svojem delu razvija nacionalne in mednarodne izobraževalne programe na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po celem svetu. Bil je programski vodja več mednarodnih debatnih akademij, direktor nacionalne debatne organizacije in član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association). Trenutno med drugimi vlogami deluje tudi kot član sveta IPPF (International public policy forum) ter kot direktor in programski vodja Izobraževalnega centra Argument. V letih 2020 in 2021 je bil vodja Mednarodne filozofske olimpijade za mlade.

Miha Andrič
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli!

KAKO RAZUMETI, MOTIVIRATI IN VODITI SODOBNE NAJSTNIKE?

Izobraževanje za učitelje in starše

Hitro spreminjajoča se družba, nove vrednote in tehnologije ter drugačni načini vzpostavljanja odnosov, ki močno zaznamujejo sodobno generacijo najstnikov, od staršev in učiteljev zahtevajo nove pristope k razumevanju, motiviranju in vodenju mladih.

Na izobraževanju bodo učitelji in starši spoznali, kako lahko najučinkoviteje prilagodijo svojo vzgojo in komunikacijo najstnikom glede na sodobne družbene trende ter odnose in probleme, s katerimi se najstniki soočajo tako v vsakdanjem življenju kot v šoli. S pomočjo konkretnih primerov in praktičnih nasvetov bodo udeleženci spoznali, kako v različnih situacijah usmerjati in motivirati generacijo, ki bo kmalu krojila usodo celotne družbe. Predstavili bomo tehnike, s katerimi lahko mlade razumemo, vzpostavimo sodelovalni odnos z njimi ter jih vodimo na način, da pri njih vzpodbujamo avtonomnost, odgovornost in kritičnost.

Izobraževanje o razumevanju, motiviranju in vodenju najstnikov je nastalo na podlagi dolgoletnih mednarodnih izkušenj pri delu z mladimi v različnih izobraževalnih in neformalnih kontekstih.

Predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • pasti prevladujočih pristopov k vzgoji mladih,
 • problem odvisniških in drugih prevladujočih vedenjskih tipov,
 • različne vrste avtoritete v sodobni družbi in njihovi učinki na mlade,
 • temeljne komunikacijske strategije za usmerjanje različnih tipov najstnikov,
 • tehnike pogovora za mediacijo v konfliktnih situacijah,
 • postavljanje pravih vprašanj za motivacijo najstnikov,
 • strukturirani koraki in tehnike za vplivanje na vedenjsko spremembo mladih.

 Program interaktivne delavnice:

1. sklop: Kakšen je sodoben najstnik?

2. sklop: Vzgoja in motivacija najstnikov v sodobni družbi

Odmor

3. (temeljni) sklop: Praktični nasveti

V treh pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • kateri sodobni družbeni trendi vplivajo na najstnike,
 • kako le-ti oblikujejo njihove identitete in različne vedenjske tipe ter vplivajo na njihovo motivacijo,
 • učinke prevladujočih oblik vzgoje in avtoritete na sodobno generacijo najstnikov,
 • konkretne nasvete za uspešno komunikacijo z najstniki,
 • vpliv komunikacije na vedenjske spremembe najstnikov in na njihovo motivacijo za učenje doma in v šoli.

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv – na vaši šoli ali online!

 • Trajanje: 3 pedagoške ure
 • Kje in kdaj? Na vaši šoli, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš pedagoški aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Po vsakem izobraževanju prek Modre akademije boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi. Če se udeležite vsaj 8 ur delavnic Modre akademije (to sta na primer dve izobraževanji na šoli/vrtcu oz. razpisani lokaciji ali udeležba na osmih webinarjih), lahko potrdila, ki pričajo o skupnem obsegu opravljenih izobraževanj, priložite svoji vlogi za napredovanje v naziv.*

* O napredovanju v naziv odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegove odločbe ne moremo prejudicirati. Glede na 3. odst. 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bi se lahko udeležba na delavnicah štela kot poseben pogoj za napredovanje zaposlenih v šolah.