izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem ter vodja Centra ustvarjalnosti in nadarjenosti (CUN) na UP PEF. Pedagoško, strokovno raziskovalno in publicistično se več kot dve desetletji posveča predvsem nadarjenim in talentiranim otrokom na predšolski in šolski stopnji.

Ukvarja se z zgodnjim odkrivanjem potencialno nadarjenih otrok ter z nadaljnjim didaktično-metodičnim delom v heterogenem oddelku, ki temelji na uresničevanju inkluzivne paradigme tudi za izrazito zapostavljeno skupino nadarjenih otrok in učencev. Posebno pozornost namenja spodbujanju kognitivnega, afektivnega in socialnega področja nadarjenih otrok, ustvarjalnosti in asociativnega mišljenja ter uresničevanju njihovih temeljnih potreb.

Mojca Kukanja Gabrijelčič (portret)