DR. POLONCA PANGRČIČ je strokovnjakinja za delo z nadarjenimi učenci in obenem učiteljica na osnovni šoli. Leta 2000 je pridobila naziv prof. razrednega pouka. 20 let je poučevala na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, zdaj pa se večinoma posveča raziskovalnemu delu na Alma Mater Europaea – ECM, Maribor.

V tem času je pridobila naziv svetnice. Leta 2016 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Poučevanje nadarjenih otrok z vidika sodobnih didaktičnih teorij.

Izobražuje se večinoma na mednarodnih konferencah, simpozijih in okroglih mizah, kjer tudi aktivno sodeluje. Primere dobre prakse prenaša v domače okolje, kjer se nenehno trudi izboljšati prakso poučevanja nadarjenih, talentiranih ter ustvarjalnih učencev in otrok. Ker se zaveda, da spremembe lahko kvalitetno implementiramo v prakso le ‚od spodaj navzgor‘, bo del predavanja namenjen tudi skupnemu oblikovanju smernic (z udeleženci predavanja) pri poučevanju nadarjenih učencev.

dr. Polonca Pangrčič