dr. Polonca Pangrčič
DR. POLONCA PANGRČIČ je strokovnjakinja za delo z nadarjenimi učenci in obenem učiteljica na osnovni šoli. Leta 2000 je pridobila naziv prof. razrednega pouka. Od takrat poučuje v prvem triletju, zadnjih 18 let na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. V tem času je pridobila naziv svetnice. Leta 2016 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Poučevanje nadarjenih otrok z vidika sodobnih didaktičnih teorij.

Redno se izobražuje in udeležuje domačih in mednarodnih konferenc s področja poučevanja nadarjenih otrok. Bogate izkušnje in primere dobre prakse bo z veseljem delila z udeleženci ter skupaj z njimi oblikovala smernice za poučevanje nadarjenih učencev v prihodnje.