Miha Andrič je filozof, sociolog ter trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj s treningi v mednarodnem prostoru. Pri svojem delu razvija nacionalne in mednarodne izobraževalne programe in coaching programe na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po vsem svetu. Bil je programski vodja več mednarodnih debatnih akademij, direktor nacionalne debatne organizacije in član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association). Trenutno med drugim deluje tudi kot član sveta IPPF (International public policy forum) ter kot direktor in programski vodja Izobraževalnega centra Argument.

Miha Andrič
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv!

Prijavite se na spletno predavanje!

Cena spletnega predavanja je 29 EUR.

POGAJALSKE VEŠČINE, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA RAZLIČNE POSLOVNE KONTEKSTE

Kako izboljšati svojo poslovno komunikacijo in postati uspešen pogajalec 

V poslovnem, službenem in tudi zasebnem okolju se pogosto srečujemo s konfliktnimi situacijami, v katerih želimo doseči podporo za svoje predloge ter strinjanje ali spremembo vedenja sogovornika s popolnoma nasprotnimi prepričanji, vrednotami ali interesi. Pogajalske veščine, tehnike in strategije so umetnost in znanost doseganja dogovorov med dvema ali več osebami, skupinami ali organizacijami z različnimi interesi v konfliktnih situacijah, kjer vsaka stran želi doseči najboljši možni izid zase. Pomagajo nam, da pogovor in pogajanja vodimo konstruktivno in prepričljivo ter tako poskrbimo, da se zaključijo v našo korist in celo izboljšajo zadovoljstvo obeh strani ter omogočijo nadaljnje konstruktivno sodelovanje s poslovnimi partnerji, sodelavci ali drugimi sogovorniki. Na predavanju bodo udeleženci z analizo konkretnih primerov pogajanj iz različnih kontekstov in področij spoznali temeljne principe in pogajalske tehnike ter se naučili, kako uporabljati pogajalske veščine v poslovni komunikaciji, na svojem delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju.

Predavanje je nastalo na podlagi 15-letnih izkušenj s treningi in svetovanji na področju komunikacije v različnih kulturnih okoljih ter izhaja iz prepleta strokovnih spoznanj različnih disciplin in področij (od nevroznanosti, NLP in psihoanalize do filozofije, kulturologije in komunikacijskih ter vodstvenih študij).

OBRAVNAVANE VSEBINE 

 • Temeljni modeli človeške komunikacije in človekovega delovanja: kako razumeti sogovornike in prepoznati načine, ki jih uporabljajo za sprejemanje odločitev v pogajanjih, ter temu prilagoditi lastno komunikacijo, da bo ta prepričljivo naslovila ljudi z različnimi interesi, vrednotami in stališči.
 • Lastnosti dobrega pogajalca in temeljna načela konstruktivnih pogajanj.
 • Pet temeljnih tehnik za uspešna pogajanja: aktivno poslušanje, postavljanje strateških vprašanj za nadziranje pogovora, jezikovni triki, strategija “zunanjega odločevalca”, strategija “aha momenta” in prepričevanje znotraj sogovorčevega mentalnega modela.
 • Priprava na pogajanje: koraki za pripravo izhodišč, ciljev, pogajalskega okvira, izbira primerne pogajalske strategije in sloga pogajanj, tehnike za prevzemanje nadzora in analizo sogovorčevih odzivov med pogajanji, metode za uspešen zaključek pogajanj na način, da nasprotna stran sprejme in ponotranji predlagani sklep.
 • Največje napake v pogajanjih: kako se znebiti omejujočih prepričanj in komunikacijskih vzorcev ter kako se izogniti najbolj klasičnim pastem v pogajanjih.
 • Moderirana analiza primerov uspešnih in neuspešnih pogajanj v različnih kontekstih: z usvojenim znanjem bodo udeleženci v predstavljenih pogajanjih sposobni prepoznati napačne korake ter predlagati boljše rešitve, strategije in tehnike.

Udeleženci bodo lahko pridobljena znanja neposredno uporabili individualno v svojih poslovnih kontekstih ali pri skupinskih pripravah na konkretna pogajanja.

90-minutno SPLETNO PREDAVANJE bo potekalo 18. 1. 2023.

Trajanje: 10.00–11.30

Rok za prijavo: 17. 1. 2023

Redna cena spletnega predavanja znaša 29 EUR.
Cena vključuje vstopnico za spletno predavanje (vaša unikatna koda), potrdilo o udeležbi in posnetek predavanja.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo; plačnik je lahko podjetje ali fizična oseba.

Podjetje plačilo izvede na osnovi izdanega e-računa z rokom plačila 8 dni.

Fizična oseba plačilo izvede na osnovi izdanega predračuna, poslanega po e-pošti, ki mora biti poravnan najkasneje 1 dan pred dogodkom.

Prijavite se na spletno predavanje!

Cena spletnega predavanja je 29 EUR.

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv!

 • Trajanje: 3 ure
 • Kje in kdaj? V vašem podjetju, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Prijava in udeležba na spletnem predavanju sta zelo preprosti in ne zahtevata posebnih tehničnih spretnosti.

 1. Prijavite se prek spodnje povezave – odprl se bo prijavni obrazec, kjer izpolnite zahtevane podatke in izberete plačnika kotizacije.
 2. Po elektronski pošti boste prejeli potrdilo o prijavi, naknadno pa še predračun za plačilo spletnega predavanja, če boste plačnik vi. Če bo plačnik kotizacije vaša šola, e-račun pošljemo na naslov šole.
 3. Po plačilu kotizacije boste na dan dogodka ob 12. uri po elektronski pošti prejeli povezavo na dogodek z unikatno kodo za prijavo. Eno uro pred začetkom boste na svoj e-naslov dodatno prejeli avtomatični opomnik s povezavo in vašo unikatno kodo za dogodek. Preverite tudi mapo z vsiljeno pošto oz. ostale zavihke (promocije itd.).
 4. Pred začetkom spletnega predavanja kliknete na poslano povezavo in vnesete svoje ime in priimek ter e-naslov. Vaša unikatna koda se bo avtomatsko izpisala. S klikom na gumb Enter boste prevezani v virtualno čakalnico, ob začetku dogodka pa v spletno predavalnico. Priporočamo uporabo brskalnika Google Chrome.
 5. Spletno predavanje se bo snemalo in posnetek boste prejeli na svoj elektronski naslov.
 6. V spletnem predavanju boste lahko po želji s predavateljico tudi aktivno sodelovali. Svojo kamero ali mikrofon boste lahko vključili ter tako postali vidni in slišni predavateljici in drugim udeležencem.
 7. Ob koncu predavanja boste imeli, če bo čas dopuščal, priložnost postavljati dodatna vprašanja v okencu za komentarje. Vprašanja in imena njihovih avtorjev bodo vidna na posnetku spletnega predavanja.
© 2020 Modrijan izobraževanje, d. o. o. | Založba Rokus Klett, d. o. o. | Vse pravice pridržane.

Vaše podatke obdelujemo le za namene pošiljanja obvestil o novih objavah. Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali po pošti na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Miha Andrič je filozof, sociolog ter trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj s treningi v mednarodnem prostoru. Pri svojem delu razvija nacionalne in mednarodne izobraževalne programe in coaching programe na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po vsem svetu. Bil je programski vodja več mednarodnih debatnih akademij, direktor nacionalne debatne organizacije in član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association). Trenutno med drugim deluje tudi kot član sveta IPPF (International public policy forum) ter kot direktor in programski vodja Izobraževalnega centra Argument.

Miha Andrič
Logotip Modra akademija

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv!

Prijavite se na spletno predavanje!

Cena spletnega predavanja je 29 EUR.

POGAJALSKE VEŠČINE, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA RAZLIČNE POSLOVNE KONTEKSTE

Kako izboljšati svojo poslovno komunikacijo in postati uspešen pogajalec 

V poslovnem, službenem in tudi zasebnem okolju se pogosto srečujemo s konfliktnimi situacijami, v katerih želimo doseči podporo za svoje predloge ter strinjanje ali spremembo vedenja sogovornika s popolnoma nasprotnimi prepričanji, vrednotami ali interesi. Pogajalske veščine, tehnike in strategije so umetnost in znanost doseganja dogovorov med dvema ali več osebami, skupinami ali organizacijami z različnimi interesi v konfliktnih situacijah, kjer vsaka stran želi doseči najboljši možni izid zase. Pomagajo nam, da pogovor in pogajanja vodimo konstruktivno in prepričljivo ter tako poskrbimo, da se zaključijo v našo korist in celo izboljšajo zadovoljstvo obeh strani ter omogočijo nadaljnje konstruktivno sodelovanje s poslovnimi partnerji, sodelavci ali drugimi sogovorniki. Na predavanju bodo udeleženci z analizo konkretnih primerov pogajanj iz različnih kontekstov in področij spoznali temeljne principe in pogajalske tehnike ter se naučili, kako uporabljati pogajalske veščine v poslovni komunikaciji, na svojem delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju.

Predavanje je nastalo na podlagi 15-letnih izkušenj s treningi in svetovanji na področju komunikacije v različnih kulturnih okoljih ter izhaja iz prepleta strokovnih spoznanj različnih disciplin in področij (od nevroznanosti, NLP in psihoanalize do filozofije, kulturologije in komunikacijskih ter vodstvenih študij).

OBRAVNAVANE VSEBINE 

 • Temeljni modeli človeške komunikacije in človekovega delovanja: kako razumeti sogovornike in prepoznati načine, ki jih uporabljajo za sprejemanje odločitev v pogajanjih, ter temu prilagoditi lastno komunikacijo, da bo ta prepričljivo naslovila ljudi z različnimi interesi, vrednotami in stališči.
 • Lastnosti dobrega pogajalca in temeljna načela konstruktivnih pogajanj.
 • Pet temeljnih tehnik za uspešna pogajanja: aktivno poslušanje, postavljanje strateških vprašanj za nadziranje pogovora, jezikovni triki, strategija “zunanjega odločevalca”, strategija “aha momenta” in prepričevanje znotraj sogovorčevega mentalnega modela.
 • Priprava na pogajanje: koraki za pripravo izhodišč, ciljev, pogajalskega okvira, izbira primerne pogajalske strategije in sloga pogajanj, tehnike za prevzemanje nadzora in analizo sogovorčevih odzivov med pogajanji, metode za uspešen zaključek pogajanj na način, da nasprotna stran sprejme in ponotranji predlagani sklep.
 • Največje napake v pogajanjih: kako se znebiti omejujočih prepričanj in komunikacijskih vzorcev ter kako se izogniti najbolj klasičnim pastem v pogajanjih.
 • Moderirana analiza primerov uspešnih in neuspešnih pogajanj v različnih kontekstih: z usvojenim znanjem bodo udeleženci v predstavljenih pogajanjih sposobni prepoznati napačne korake ter predlagati boljše rešitve, strategije in tehnike.

Udeleženci bodo lahko pridobljena znanja neposredno uporabili individualno v svojih poslovnih kontekstih ali pri skupinskih pripravah na konkretna pogajanja.

90-minutno SPLETNO PREDAVANJE bo potekalo 18. 1. 2023.

Trajanje: 10.00–11.30

Rok za prijavo: 17. 1. 2023

Redna cena spletnega predavanja znaša 29 EUR.
Cena vključuje vstopnico za spletno predavanje (vaša unikatna koda), potrdilo o udeležbi in posnetek predavanja.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo; plačnik je lahko podjetje ali fizična oseba.

Podjetje plačilo izvede na osnovi izdanega e-računa z rokom plačila 8 dni.

Fizična oseba plačilo izvede na osnovi izdanega predračuna, poslanega po e-pošti, ki mora biti poravnan najkasneje 1 dan pred dogodkom.

Prijavite se na spletno predavanje!

Cena spletnega predavanja je 29 EUR.

Stopite z nami v stik in naročite izobraževalno srečanje za vaš aktiv!

 • Trajanje: 3 ure
 • Kje in kdaj? V vašem podjetju, ko vam ustreza ali online!

Izobraževanje za vaš aktiv je na voljo tudi v obliki krajšega spletnega predavanja.

Želite poslati neobvezujoče povpraševanje?

Prijava in udeležba na spletnem predavanju sta zelo preprosti in ne zahtevata posebnih tehničnih spretnosti.

 1. Prijavite se prek spodnje povezave – odprl se bo prijavni obrazec, kjer izpolnite zahtevane podatke in izberete plačnika kotizacije.
 2. Po elektronski pošti boste prejeli potrdilo o prijavi, naknadno pa še predračun za plačilo spletnega predavanja, če boste plačnik vi. Če bo plačnik kotizacije vaša šola, e-račun pošljemo na naslov šole.
 3. Po plačilu kotizacije boste na dan dogodka ob 12. uri po elektronski pošti prejeli povezavo na dogodek z unikatno kodo za prijavo. Eno uro pred začetkom boste na svoj e-naslov dodatno prejeli avtomatični opomnik s povezavo in vašo unikatno kodo za dogodek. Preverite tudi mapo z vsiljeno pošto oz. ostale zavihke (promocije itd.).
 4. Pred začetkom spletnega predavanja kliknete na poslano povezavo in vnesete svoje ime in priimek ter e-naslov. Vaša unikatna koda se bo avtomatsko izpisala. S klikom na gumb Enter boste prevezani v virtualno čakalnico, ob začetku dogodka pa v spletno predavalnico. Priporočamo uporabo brskalnika Google Chrome.
 5. Spletno predavanje se bo snemalo in posnetek boste prejeli na svoj elektronski naslov.
 6. V spletnem predavanju boste lahko po želji s predavateljico tudi aktivno sodelovali. Svojo kamero ali mikrofon boste lahko vključili ter tako postali vidni in slišni predavateljici in drugim udeležencem.
 7. Ob koncu predavanja boste imeli, če bo čas dopuščal, priložnost postavljati dodatna vprašanja v okencu za komentarje. Vprašanja in imena njihovih avtorjev bodo vidna na posnetku spletnega predavanja.