DR. KRISTIJAN MUSEK LEŠNIK je psiholog, avtor, prevajalec in urednik številnih priročnikov, knjig in drugih publikacij s področja vzgoje in izobraževanja ter predavatelj in predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Njegovo predavanje z naslovom Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa, izvedeno v marcu 2020, je bilo z več kot 7000 prijavljenimi slušatelji verjetno najbolj obiskano spletno predavanje v Sloveniji.

Od pomladi 2018 je urednik spletnega portala www.abced.si, prek katerega želi vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in staršem omogočiti dostop do kakovostnih in koristnih virov in gradiv za spodbujanje socialnih veščin, altruizma, samozavedanja, čustvene inteligentnosti, kakovostnih odnosov, konstruktivnih vedenjskih vzorcev, kritičnega mišljenja, vrednot in drugih življenjskih veščin.

Med drugim je bil namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je aktualni predsednik Komisije za otroke s posebnimi potrebami, ki deluje pri omenjenem svetu. Ker je prepričan, da bi bil lahko slovenski šolski sistem do učiteljev, vzgojiteljev, učencev in staršev veliko prijaznejši, si že vrsto let prizadeva za njegovo izboljšanje. Šola kot prostor, v katerem se vsak dan srečuje množica otrok, mladostnikov in odraslih, je eden najpomembnejših prostorov, v katerih se oblikujejo socialne veščine ter postavljajo temelji za razvijanje in ohranjanje zdravih odnosov.

Dr. Kristijan Musek Lešnik (portret)