Andrej Pešec, univ. dipl. pol. (medn. odn.), deluje kot celostni psiholog, pedagog, trener in strokovnjak za odnose, leadership ter osebni razvoj; sodeluje z več kot 300 šolami in zavodi v Sloveniji ter na tujem.

Vodil je že več kot 3000 predavanj, webinarjev in izobraževanj, za katere so značilni nenavadni praktični primeri, sinteza sodobnih celostnih znanj, odnosov in motivacije ter zanimive zgodbe iz vsakdanjega življenja. Andrej je tudi avtor štirih knjig o odnosih in vzgoji.

»Obstajata samo dve trajni zapuščini, ki ju lahko damo otrokom. Ena so korenine; druga krila.« Hodding Carter

Andrej Pešec (portret)