Mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž., je priznana predavateljica in trenerka s področja razvoja možganskega potenciala in državna prvakinja Slovenije v hitrem branju 2015.

Je strokovnjakinja s področja urjenja uma, hitrega branja, kritičnega razmišljanja, intelektualne lastnine, projektnega in strateškega managementa, komunikacije, družbene odgovornosti organizacij, upravljanja kadrov, sistemov vodenja in uvajanja kakovosti v organizacijo.

Opravljen ima strokovni izpit za zastopnico za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije, je vodilna presojevalka za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in certificirana trenerka urjenja uma ter trenerka hitrega branja in pomnjenja. Ima bogate izkušnje z vodenjem civilnega dialoga, vodenjem organizacij in projektov, ki si jih je pridobila skozi učenje in praktično delo na mestu predsednice parlamenta, vodje, članice senata fakultete, je članica evropskega zbora nacionalnih predstavnikov sekcij ESN, nacionalna koordinatorka Slovenije za Central Student Network, predsednica Združenja boksarskih sodnikov Slovenije, vodja projekta MemoHELP in Nacionalnega združenja za promocijo in urjenje uma Slovenije, vodja zagovorništva pri mreži izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, članica Alumni kluba diplomantov FS UM, članica Alumni kluba Fakultete za državne vede, sodnica porotnica Okrajnem sodišču.

mag. Vanja Jus (portret)