Dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., je izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Izvaja tudi predavanja, delavnice in konzultacije za zaposlene v javnem sektorju in gospodarstvu. Raziskovalno se ukvarja s področjem talentov, kulturno inteligentnostjo in vodenjem v organizacijskem okolju, z vračanjem na delo po izgorelosti oz. po daljši bolniški odsotnosti idr. Ureja spletno stran www.psihologijadela.com.

Eva Boštjančič (portret)