ROK TRDAN je profesor zgodovine in geografije, HR svetovalec, SDI facilitator in vodja izobraževanj na področju digitalne in finančne pismenosti v javnem zavodu za izobraževanje odraslih. Poznavanje zgodovine je ključno za razumevanje delovanja finančnega sistema, v katerem trenutno živimo. S humanističnimi in andragoškimi znanja želi igro upravljanja z denarjem približati vsakemu posamezniku in mu pomagati narediti prve korake na poti do finančne svobode. Vsebine finančne pismenosti vključuje v različne programe in delavnice, ki jih koordinira in izvaja. Je član strokovne skupine na Andragoškem centru Slovenije za pripravo daljših javno veljavnih programov in krajših neformalnih programov finančne pismenosti. Ima več kot 15 let izkušenj pri delu z ljudmi, delavnice izvaja tako za podjetja kot posameznika, izkušnje za delo z otroki pa je pridobival preko dolgoletnega dela kot skavtski voditelj.

Rok Trdan (portret)