Klemen Kraigher Mišič je univerzitetni diplomirani pravnik. Skoraj desetletje je deloval kot državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu, kjer se je loteval tudi najtežjih inšpekcijskih in prekrškovnih zadev. Je tudi imetnik certifikata Executive MBA, ki ga je pridobil na ljubljanski Ekonomski fakulteti. Klemen je strokovnjak s področja varstva osebnih podatkov; svetovati poskuša tako, da zakonske zahteve čim manj vplivajo na opravljanje storitev, obenem pa pravne rešitve še vedno temeljijo na zakonodaji, znanju in izkušnjah.

Klemen je tudi soavtor znanstvenega komentarja GDPR in več strokovnih člankov s tega področja; prav tako že več kot petnajst let predava. Kot eden prvih je pridobil certifikat ISACA CDPSE.

Klemen Kraigher Mišič (portret)