IZIDOR GAŠPERLIN je partnerski in družinski terapevt, bil je tudi učitelj, inovator in direktor. Več let je svetoval v Partnerski in družinski posvetovalnici na portalu Med.Over.Net, zadnja leta pa v časopisu Nedelo. Izdal je knjižno uspešnico Čutim, torej sem! in bil dopisovalec Mance Košir v knjigi Človeška ljubezen. V zadnjih letih večino predavanj izvaja po šolah. Raznolike izkušnje mu omogočajo drugačen, širši pogled na odnose na šolah. Navdušuje s sproščenim pristopom, vse povedano pa na preprost in konkreten način podkrepi s praktičnimi primeri.

Učitelji se pri svojem delu pogosto preveč osredotočajo na znanje, torej na »trde« veščine oziroma na zavestni del delovanja. Tudi v šoli delujemo na podlagi osebnega sistema vrednot, ki ima svoj zavestni in nezavedni del. Za doseganje ciljev poučevanja, razreševanje konfliktov in ohranjanje dobrih odnosov pa je treba osvojiti tudi »mehke« veščine. Med temi je na prvem mestu upravljanje čustev. Prav čustva so namreč tista, ki iz nezavednega odločilno usmerjajo naše delovanje in ki so običajni vir nesporazumov in sporov. Bolj ko jih odrivamo ali zanikamo, večji je njihov učinek.

 

Izidor Gašperlin